Talare på IP Expo: Robotarna tar över

En av talarna på eventet IP Expo Nordic i Stockholm är den amerikanske journalisten Jay Nelson Tuck som specialiserat sig på att granska effekterna av artificiell intelligens. Han spår en framtid där robotar inte bara ersätter börsmäklare utan även kirurger.…
Bankerna måste utgå från vad varje kund önskar

Bankvärlden tillhör de sektorer som nu står inför en begynnande revolution när det gäller hur de förväntas tillgodose sina kunders behov och önskemål. Det är särskilt de unga konsumenterna, millenniegenerationen, som har samma förväntningar på banker som de har på…
Cleantech Invest ökar ägandet i ResQ Club

Cleantech Invest har deltagit i en intern investeringsrunda i sitt portföljbolag ResQ Club. Cleantech Invest ägande var 8.7% före investeringen och är 14.7% efter. Flera av nuvarande ägare deltog. ResQ Clubs verksamhet är i centrum för det som kallas digital…