Hem FINANSRÖST Estniskt licensbolag köps upp av svensk börsraket för mångmiljonbelopp

Estniskt licensbolag köps upp av svensk börsraket för mångmiljonbelopp

Publicerat av: Redaktionen

Vi träffar Mathias Jonsson van Huuksloot, ägare av det Schweiziska investmentbolaget Bullet Capital, som nyligen sålde det lilla okända estniska aktiebolaget BitRate Invest OÜ till den svenska börsuppstickaren QuickBit. 

Köpeskillingen uppgick till en initial betalning om 36,9 miljoner kronor samt eventuell tilläggsköpeskilling på drygt 150 miljoner kronor.

Berätta vad BitRate Invest OÜ gör och vad innebär de licenser som ni nu säljer i samband med att ni blir förvärvade av QuickBit?

Estniskt licensbolag köps upp av svensk börsraket för mångmiljonbelopp 2

Mathias Jonsson van Huuksloot, ägare av det Schweiziska investmentbolaget Bullet Capital

– BitRate är ett bolag som äger mjukvara, s k middleware, som används för att tillhandhålla elektroniska plånböcker till individer, företag och organisationer. Bolaget är i Estland registrerat för licenspliktig verksamhet avseende två vertikaler inom transaktionskedjan för kryptovalutarelaterad handel. Den ena licensen omfattar växling mellan kryptovaluta och traditionella pengar medan den andra medger utgivande och tillhandahållande utav elektroniska plånböcker. Som en kommersiell aktör inom näringskedjan för kryptovalutahandel är man oerhört begränsad utan dessa komponenter. Tänk dig en svensk bank utan sparkonto och möjligheten att skicka betalningar i t ex euro, berättar Mathias Jonsson van Huuksloot och fortsätter sin förklaring:

–  Ett växande antal progressiva och likaledes framtidstänkande nationer har insett att kryptovaluta är lika lite en fluga som internet en gång påstods vara. Istället för att begränsa människors frihet att välja vilken typ av spar & – betalmetod man vill bruka genom förbud, skapar man ramverk inom lagstiftning som skall tillse att det skall vara säkert för aktörerna samtidigt som man från samhällets sida vill motverka exempelvis penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Detta tycker vi är en väldigt bra utveckling. Vi går mot en bredare acceptans för kryptovaluta där kunskapsnivån höjs och gemene man inser att det inte handlar om något konstigt utan istället om en väldigt transparant teknologi. Estland ligger i framkant med arbetet att förbättra det regulatoriska ramverket. Från och med mars t o m juni detta år kommer kompetenskrav såväl som lämplighetskrav för licenspliktiga bolag öka dramatiskt. Processen med förändringar från lagstiftaren syftar till att öka möjligheterna att bedriva tillsyn från myndigheter. BitRate är väldigt väl förberett och gissningsvis det bolag i Estland som ligger längst fram i processen att tillse att man är mer än väl förberedda att möta de ökade kraven från myndigheter. Utöver dessa komponenter har BitRate under året som gått upparbetat en omfattande paneuropeisk kundportfölj och stod i startgroparna att aktivera samt förädla kundportföljen genom kommersiella samarbeten. I samband med detta inleddes en förhandling med QuickBit.

Varför gjorde ni denna affär och varför valde ni att sälja till just QuickBit?

– Vi var med i QuickBit från det att bolaget grundades tills vi gjorde en exit i samband med noteringen på NGM förra året. Vårt fokus som investmentbolag var hela tiden att följa den initiala resan och lämna i samband med noteringen. Det var vår första investering inom kryptosektorn och vi har lärt oss mycket från den resan och erhållit ovärderlig kunskap och ett kontaktnät som gjorde att vi valde att titta på BitRate och den förädlingspotential vi såg i bolaget. Det var ett naturligt steg för oss som investeringsbolag att gå vidare inom kryptohandel efter vår exit från QuickBit. Det som definitivt hör till ovanligheterna är att man utifrån att vara ett bolag som arbetar efter fastställda planer och fördefinierade mål, gå in igen i ett bolag vilket är precis vad konsekvensen blir av att sälja BitRate till just QuickBit istället för de andra parter som vi parallellt förde en dialog med. Kommer inte på rak arm på så många andra liknande exempel än Zennström och hans tur- och returresor i Skype. Vi valde dock att ligga kvar med ett visst indirekt intresse i QuickBit genom en passiv investering i FrontOffice, som vi dock har sålt av då alla investeringar inte blir riktigt som man tänkt sig.

– För att ge ett konkret svar på din fråga så valde vi just QuickBit utifrån en kombination av olika skäl. Det viktigaste skälet har att göra med att vår satsning i BitRate gått ut på att paketera bolaget med olika komponenter och förbereda det för en kommersialisering och sedan överlåta det till en förvaltande aktör. Det i sig innebär att det har hela tiden funnits med som en förmodad realitet att en större del av värdetillväxten för vår placering legat i en earn-out modell. I sammanhanget vill jag passa på att påpeka att Bullet Capitals affärsmodell inte innefattar att driva bolagen vi investerar i. Eftersom ett maximerat utfall av earn-out komponenter i försäljningsvillkoren av bolag är lika beroende utav vem som förvärvar bolaget som den som säljer det, så gäller det att sälja till rätt part. Vi landade i att det var viktigare för oss att sälja till en part vi känner väl och vars styrelse, ägarkrets och ledning består utav personer vi litar på och därigenom tillse att utfallet blir optimalt för bägge parter i transaktionen. Ett annat viktigt skäl är att vi väl känner till och kan QuickBits affär i sig och har en stor tillförsikt till deras framtidsplan och ser att BitRate passar väl in i QuickBits struktur.

Varför tror du att det görs så mycket affärer och samarbeten inom en liten krets av bolag och personer kopplade till QuickBit?

– Att det gjorts ett antal affärer mellan en krets av människor i ett bolags tidiga skede är väl inte så konstigt i sig. En ny verksamhet brukar grunda sig mest kring dess människor och deras respektive nätverk. QuickBit är inget undantag. Jag ser det som naturligt att man initialt när man bygger ett lag från grunden är extra angelägen om att omge sig utav ett nätverk av människor man kan lita på. Att det finns nära kopplingar mellan QuickBit, FrontOffice och Abelco är inte heller något märkligt. Inget nybildat bolag kan växa utan investeringskapital. Man startar ju inte ett företag och går till banken och konstaterar att det helt magiskt fanns 10-tals miljoner i expansionskapital från ingenstans på kontot. Utan initial backning från dessa två bolag, hade inte QuickBit kunnat vara där det är idag. Ur ett strikt generellt perspektiv är det sedan lika naturligt att bolag växer ur sin kostym flera gånger om och då minskar eller helt elimineras beroenden till grundares nätverk likaså som initiala investerare byts ut över tid och ersätts med andra som har större resurser av kapital och storlek på kostym. Jag tror att mycket av det negativa som skrivs om QuickBit, och som är totalt felaktigt dessutom, beror på att aktieägare i snabbväxande bolag ofta är otåliga och inte alltid inser att det tar tid att växa ifrån de beroenden som jag nyss nämnde. Vi får inte glömma att QuickBit trots allt är ett väldigt ungt bolag. Jag kan inte tänka mig att QuickBit skulle utgöra ett undantag i framtiden beträffande de naturliga samband jag påpekar och växla mellan kostymer som alla andra bolag som växer kraftigt.

En viktig del av själva transaktionen gällande affären är ju såklart köpeskillingen. Kan du förklara upplägget samt utveckla vad förvärvet innebär för Bullet Capital och vad som sker vid en eventuell rörlig tilläggsköpeskilling vilket verkar vara fallet här?

– Den största komponenten vad gäller köpeskillingen utgörs inte av att vi först får betalt för vad vi som säljare värderat befintliga tillgångar till. Om detta hade varit viktigt så hade vi sålt för ett högre pris till annan part. Den intressanta komponenten för oss består utav earn-out modellen, det vill säga att vi erhåller en tilläggsköpeskilling baserat på bolagets framtida prestanda. Som jag nämnde tidigare har det under föregående år upparbetats en potentiellt urstark kommersiell paneuropeisk kundportfölj som vi bedömer kunna generera störst intäkter under QuickBits paraply och dess andra investeringar. Vi tror i all enkelhet att vi över tid får en större utväxling i QuickBit aktien än via ett isolerat nettoresultat i BitRate. Om vi sedan får rätt, eller ej, det kan bara framtiden utvisa. Det som sker nu i aktien ser vi som övergående. Sanningen vinner med tiden.

– Till sist så kan jag förstå att det kan se ”billigt” ut för QuickBits del att köpa något på ett P/E tal 0,5 och likaledes från vår sida som säljare. Men resonemanget vi förde internt, och med externa rådgivare såsom två olika revisionsbyråer, landar i att kombinationen av värdet på P/E och den expanderade spelplan som naturligt uppstår under QuickBits paraply över tid kommer skapa multiplar i aktien vilket är det som vi är mest intresserade av. Om man ensam äger en verksamhet är det aldrig värt mer än P/E 1 tills den dag man säljer den. Kan man sälja till ett bolag vars P/E tal bedöms som undervärderat med potential att kraftigt öka, då blir inte alltid 1+1 = 2. Istället kan det exempelvis bli 5. Detta är en av finesserna med börsen i sig, dvs man får betalt för framtida vinster i förskott. Det är en av grunderna för all aktiehandel. I det perspektivet gäller ju alltjämt Warren Buffets berömda citat “The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient”. Där måste QuickBit ligga i topp just nu.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy