Hem PARTNERZONE

PARTNERZONE

Publicerat av: Redaktionen

PARTNERZONE

CyberNord AB, baserat i Stockholm, står i framkanten av cybersäkerhet, dedikerat till att förse företag med de robusta verktyg som krävs för att hantera online-sårbarheter.

Vi förstår den digitala världens komplexitet och siktar på att varje organisation, oavsett storlek eller bransch, ska kunna navigera i den digitala eran säkert.

Genom vårt strategiska samarbete med LoDDoS-plattformen demonstrerar vi vårt åtagande för innovation och spetskompetens. LoDDoS är mer än ett cybersäkerhetsverktyg; det är en helhetslösning för att omfattande testa, analysera och stärka digital infrastruktur mot hot som DDoS-attacker, vilket möjliggör en proaktiv strategi för våra partners.

I hjärtat av CyberNord AB ligger vårt engagemang för att bygga äkta partnerskap. Vi anpassar oss efter varje organisations unika behov och erbjuder skräddarsydda lösningar för deras specifika utmaningar. Vi ser oss själva som mer än leverantörer; vi är partners som stöder på varje steg av deras cybersäkerhetsresa.

Vårt dedikerade team är kärnan i CyberNord AB:s framgång, där varje medlem bidrar med expertis och passion. Drivna av våra kärnvärden – transparens, engagemang och innovation – strävar vi ständigt efter excellens. CyberNord AB är inte bara ett cybersäkerhetsföretag; det är en symbol för tillit, tillförlitlighet och ett outtröttligt engagemang i ett ständigt föränderligt digitalt landskap.

Asset 1

Qinshift är ett globalt teknikföretag med en stark europeisk närvaro, som syftar till att lösa affärsproblem för framåtlutande företag över hela världen.

Qinshift har över 3 000 genuina tekniska experter på 28 kontor som bygger och designar mjukvara och levererar helhetslösningar för företag, visionär UX- och UI-design, pålitliga hanterade tjänster och innovativa produktutvecklingserbjudanden.

Qinshift tillhandahåller också avancerade tekniska konsulttjänster. Företaget vänder sig till en mångsidig kundkrets, inklusive stora telekom- och satellitoperatörer, finans- och bankinstitutioner, tillverknings- och fordonsföretag samt mobilitets- och hälsoorganisationer, som stödjer deras digitala transformationsresa.

Qinshift håller för närvarande på att gå samman med Avenga, en nyligen förvärvad global teknologiplattform med huvudkontor i Tyskland. Det sammanslagna företaget sysselsätter över 7 000 personer och har en årlig omsättning på över 400 miljoner euro.

För mer information, besök www.qinshift.com