Nordnet digitaliserar sin rådgivningsprocess för försäkringar med Sharpfin Advisory

Nordnet har lanserat ett digitalt rådgivningsverktyg för försäkringsförmedling i syfte att effektivisera sin rådgivning och underlätta efterlevnad av regelverket för försäkringsförmedling, IDD (Insurance Distribution Directive).

Nordnet digitaliserar sin rådgivningsprocess för försäkringar med Sharpfin Advisory 1Verktyget levereras av Sharpfin AB – ett stockholmsbaserat Fintechbolag som utvecklar förstklassigt rådgivningsstöd och portföljsystem till kapitalförvaltare, försäkringsförmedlare och banker.

”Med Sharpfin tar vi ett stort steg framåt i digitaliseringen av vår rådgivningsprocess och möjliggör samtidigt digital sökning och kvalitetssäkring av skapad rådgivningsdokumentation.”, säger Martin Ringberg, Sverigechef.

Lösningen bygger på Sharpfins rådgivningsmodul, Advisory, med vilken man dynamiskt kan bygga egna rådgivningsformulär där endast relevant information för varje situation visas för kund och rådgivare.

I slutet av genomgången rådgivning skapas ett elektroniskt dokument, med Nordnets grafiska profil som kan överlämnas till kund eller skickas för elektronisk signering.

”Med Nordnet har vi tagit utvecklingen av vår rådgivningsmodul ett steg längre och vi har nu en produkt som är högst relevant både för försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare.”, säger Markus Alin, VD på Sharpfin ”Vårt mål är att effektivisera bort allt administrativt arbete så att regelefterlevnad av IDD och MiFID II blir enkelt istället för krångligt.”

Samarbetet mellan Sharpfin och Nordnet har pågått under andra halvan av 2018 och första halvan av 2019 och med leveransen stärks Nordnets ambition att bli den ledande digitala banken i Norden.

”Möjligheten att själva kunna anpassa rådgivningsflödet och samtidigt ha full spårbarhet ifrån tidigare versioner är mycket uppskattat av våra medarbetare.”, säger Martin Ringberg.