Ny Sifo-undersökning visar: Svenskarna missnöjda med bostadsutbudet

Idag råder det bostadsbrist i större delar av landet.

Ny Sifo-undersökning visar: Svenskarna missnöjda med bostadsutbudet 1Men det är inte bara antalet bostäder som är problemet, utan också att det saknas ett varierat utbud av bostäder. Hela tre av tio svenskar är nämligen missnöjda med bostadsutbudet i sin stad. Enligt rapporten Samhällsbarometern upplevs situationen vara värst i Göteborg, Borås och Västerås medan studentstäderna står sig starkt.

I vilken utsträckning du kan välja ett boende som passar just dig beror helt på i vilken stad du bor. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern där invånarna i landets 20 största städer fått betygsätta bostadssituationen i sin stad. Det visar sig att endast var fjärde svensk anser att staden de bor i har ett stort utbud av olika boendeformer, som exempelvis hyresrätter och äldreboenden. Staden där bostadsutbudet upplevs som allra sämst är i Göteborg. Där uppger endast 17 procent av invånarna att staden har ett bra och varierat bostadsutbud. Tätt därefter följer Borås och Västerås, där endast 21 respektive 23 procent är nöjda.

– Det finns invånare med vitt skilda livssituationer och behov i alla städer. Dessa olikheter avspeglas dock inte i det befintliga bostadsutbudet. För att minska bostadsbristen och öka såväl trivseln som den sociala hållbarheten i fler städer krävs en större variation av bostäder som passar alla invånare. Detta innefattar studentboenden, äldreboenden och hyresrätter men också alternativa bostadslösningar så som olika former av community living eller bostadshotell, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Studentstäder i topp

Lund är den stad som har lyckats bäst med att skapa ett bostadsutbud efter invånarnas olika behov och livsstilar. Där är hela 54 procent av invånarna mycket nöjda med bostadsutbudet. Även i Uppsala och Linköping är valmöjligheterna stora när det kommer till varierade boendeformer. Där uppger 50, respektive 48 procent att utbudet av olika bostadstyper är bra.

– Att studentstäder hamnar i topp går att härleda till att det traditionellt sett är rika kommuner som har behövt hantera allt från studenter med begränsad ekonomi till välbärgade barnfamiljer. Det har lett till att det finns gott om olika boendealternativ, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Topplista: Städerna med bäst respektive sämst utbud av olika boendeformer

Bäst                                                  Sämst
1. Lund                                             1. Göteborg
2. Uppsala                                       2. Borås
3. Linköping                                    3. Västerås
4. Örebro                                        4. Jönköping
5. Gävle                                           5. Stockholm