Nytt verktyg håller koll på villkoren i kreditförsäkringen
Hem FÖRSÄKRING Nytt verktyg håller koll på villkoren i kreditförsäkringen

Nytt verktyg håller koll på villkoren i kreditförsäkringen

Publicerat av: Redaktionen

Snåriga regler och tung administration kan sätta käppar i hjulen för ett företags kreditförsäkring.

Nu finns Limit Ledger, ett helt nytt system som håller koll på alla villkor och limitnivåer.

– När man har en kreditförsäkring är det viktigt att man följer villkoren så att man får full ersättning när betalningar uteblir, säger Jonas Lagersson, medgrundare i företaget som utvecklat det nya systemet.

 I ekonomiskt tuffa tider, med ökade antal konkurser, blir det allt viktigare med en kreditförsäkring för att skydda sina kundfordringar. Men precis som med alla försäkringar finns en rad villkor som ska vara uppfyllda för att få ut ersättning. Förutsättningen är att kunder bedöms innan affären, att betalningsvillkor är rätt, att påminnelser går ut och att försäkringsbeloppen, så kallade limiter, är rätt för varje enskild kund.

– Det krävs mycket administration för att hålla ordning på alla villkor hela tiden, men den dagen det uppstår en skada i form av utebliven betalning och något av villkoren inte är uppfyllt, kan det innebära att du inte får full ersättning, säger Jonas Lagersson.

För att förenkla administrationen har bolaget utvecklat Limit Ledger, ett system som på ett enkelt sätt håller koll på alla villkor och limiter. Systemet installeras lokalt på en dator i företaget. Sedan hämtas data, dels från företagets ekonomisystem, dels från kreditförsäkringsbolaget.

– Med dessa grunddata skapar man rapporter, så ofta som man behöver, som tydligt visar hur försäkringen matchar fordringarna.

Nytt verktyg håller koll på villkoren i kreditförsäkringenJonas Lagersson berättar att risköversikten som skapas ger en tydlig och bra överblick över hur företagets utestående fakturering täcks av kreditförsäkringen. Här ser man limiter som är för låga i förhållande till fordringarna. I Limit Ledger finns också rapporter som visar om någon kundfordran förfallit och behöver rapporteras till försäkringsbolaget eller om företaget handlar med något land som inte är godkänt i kreditförsäkringsavtalet.

En vanlig situation är att limiten understiger de faktiska kundfordringarna.

– Det innebär att man tar en dold risk, då delar av fordringarna inte är försäkrade eftersom kreditförsäkringens limit är överskriden. Limit Ledger synliggör detta och man kan ansöka om att höja limiten direkt när detta uppstår, för att minimera risken och optimera sitt kreditförsäkringsskydd.

Något som många missar är att försäkringsbolagen själva kan sänka eller ta bort limiter när de får information om att bolag har försämrad betalningsförmåga, och denna information presenteras också i systemet.

Vid besök hos företag som har kreditförsäkring har Jonas Lagersson märkt att många tror sig ha kontroll på alla villkor och att de följs, men när data tankas in i Limit Ledger visar sig ofta stora dolda risker.

– Utmaningen blir att det krävs så mycket manuellt arbete för att få fram alla uppgifter som behövs, och därmed blir arbetet med kreditförsäkring nedprioriterat. Limit Ledger är ett digitaliserat sätt att arbeta som bara kräver en knapptryckning för att få överblick över situationen, underlag för beslut samt information om vad som behöver göras, avslutar Jonas Lagersson.

 

 

Relaterade Artiklar