Uträkning: Billigast att välja rörligt på bolånet
Hem FÖRSÄKRING Uträkning: Billigast att välja rörligt på bolånet

Uträkning: Billigast att välja rörligt på bolånet

Publicerat av: Redaktionen

Ny statistik från Länsförsäkringar visar att 84 procent av bankens kunder valde rörlig ränta på sitt bolån under februari 2024.

-Den som idag väljer rörlig ränta kan, jämfört med den som väljer att binda räntan, spara flera hundralappar i månaden.Samtidigt är kostnaden för att binda räntan i dagsläget relativt låg och kan därför vara attraktiv för de som efterfrågar den extra trygghet som bundet innebär, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg, som har räknat ut skillnaden i månadskostnad för den som idag väljer rörligt respektive bundet.

Många väljer rörligt – lägre räntor i sikte

Länsförsäkringars nya statistik över bankens bolånetagare som tecknat nya avtal visar att allt fler valt rörlig ränta under de senaste två åren. I februari 2024 var det 84 procent som valde rörlig ränta, mätt i pengavärde.

Stefan Westerberg tror att valet mellan rörligt och bunden ränta främst beror på två saker, behovet av trygghet och planerbarhet i sin ekonomi i kombination med hur man tror att den rörliga räntan förväntas utvecklas jämfört med de bundna räntorna:

-Under det senaste året har allt fler valt rörlig ränta. Det kan sannolikt förklaras av att många förväntar sig att de rörliga räntorna kommer minska betydligt under året och att man då inte vill låsa in sina räntekostnader på höga nivåer, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Under senhösten 2023 var skillnaden mellan rörlig och bundna räntor relativt liten för att i februari 2024 ha ökat. En ränta med exempelvis två års löptid är i dag 0,63 procentenheter billigare än den rörliga.

-Inom kort kan nog fler välja att binda sina räntor. I kölvattnet av de senaste två årens ränteuppgångar och den privatekonomiska osäkerhet höjningarna medförde, kan de nu lägre bundna räntorna få de som eftersträvar trygghet att binda, säger Stefan Westerberg.

Billigare med rörligt men med högre risk

Länsförsäkringar prognostiserar att Riksbanken börjar sänka styrräntan mot sommaren och i december 2025 antas de rörliga bolåneräntorna ligga runt 3,25 procent (snittränta, listränta minus rabatt). Men det väntas ta ett tag innan de rörliga räntorna, som idag ligger på 4,68 procent, blir lägre än de bundna räntorna. I februari var den bundna 2-årsräntan 4,05 procent och 5-årsräntan 3,86 procent bland bankens kunder.

Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg har räknat ut hur kostnaderna kan bli för ett hushåll med 3 miljoner kronor i bolån som väljer rörligt avtal, givet Länsförsäkringars prognos, jämfört med om hushållet binder räntan i 2 eller 5 år:

Månadskostnad, netto efter avdrag, med 3 miljoner kronor i bolån

Rörlig ränta i 2 år Fast ränta i 2 år Extra kostnad med bundet avtal
6 566 kr per månad i 2 år 7 088 kr per månad i 2 år 522 kr per månad i 2 år
Rörlig ränta i 5 år Fast ränta i 5 år Extra kostnad med bundet avtal
6 039 kr per månad i 5 år 6 755 kr per månad i 5 år 716 kr per månad i 5 år

Den som binder räntan i två år får en extra kostnad på 522 kr per månad, och på fem år uppgår extra kostnaden till 716 kronor i månaden.

-Rörligt är billigare. Den som väljer rörlig ränta väntas få lägre kostnader jämfört med den som väljer bunden ränta i två år. Men kostnaden för att binda är trots allt relativt låg, och kan därför vara ett attraktivt alternativ för de som efterfrågar den extra trygghet som bundet innebär, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, och fortsätter:

-Med bunden ränta vet man hur stora ränteutgifterna blir och det gör att man bättre kan planera sin ekonomi. Med rörlig ränta får man potentiellt lägre kostnader men det kommer med en högre risk då räntan påverkas av olika makroekonomiska faktorer.

Stefan Westerberg, Länsförsäkringars privatekonom, går igenom fördelar och nackdelar med rörlig och bunden ränta:

Fördelar med rörlig ränta

  • Om räntan sjunker, sjunker din räntekostnad vilket kan leda till att du får mer kvar i plånboken.
  • Den rörliga räntan sett över en längre tid har ofta varit lägre än den bundna räntan.
  • Det uppstår ingen ränteskillnadsersättning om du vill lösa hela ditt lån när du har 3-månaders rörlig ränta.

Nackdelar med rörlig ränta

  • Dina månadskostnader blir mer oförutsägbara och kan skifta upp och ner.
  • Om marknadsräntan går upp går även dina räntekostnader upp och ibland kan det vara snabba svängningar.

Fördelar med bunden ränta

  • Du har samma räntekostnad varje månad under hela bindningstiden.
  • Du påverkas inte av marknadsräntans svängningar.
  • När du har samma räntekostnad varje månad kan det vara lättare att planera sin ekonomi.

Nackdelar med bunden ränta

  • De bundna räntorna har sett över en längre tid har ofta varit högre än rörliga räntan.
  • Om du vill lösa ditt lån under bindningstiden kan du behöva betala ränteskillnadsersättning.

 

Relaterade Artiklar