India Sweden Innovation Day

Vi lever i en tid när den tekniska utvecklingen rusar och påverkar allt i vår omvärld. Utifrån den bakgrunden genomförs den 9 september heldagseventet India Sweden Innovation Day.

India Sweden Innovation Day 1På konferensen, som ingår i Stockholm Tech Week, deltar ett stort antal representanter för näringsliv, myndigheter och akademi. Bland dem svenska storföretag som Volvo, Ericsson och Saab.

Ny teknik kommer att påverka allt från sjukvård och energiförsörjning till produktion och transporter. Förändring som utgör en utmärkt mylla där nya affärsmöjligheter kan uppstå, gro och växa. Det konstaterar India Unlimited, som arbetar för att stärka banden mellan Sverige och Indien när det gäller affärer, kultur och socialt liv. Ett led i detta arbete är heldagseventet India Sweden Innovation Day, den 9 september, som ingår som en del i Stockholm Tech Week.

– Jag ser enorma möjligheter för våra båda länder, Sverige och Indien, att ta ett innovationssprång med ambitionen att stötta våra entreprenörer och stärka den nationella konkurrenskraften. Det säger Indiens ambassadör i Sverige, Monika Kapil Mohta.

En ny samhällsordning
Framsteg inom områden som robotik och artificiell intelligens öppnar upp för att ta nästa steg. Från ett produktions- och konsumtionssamhälle till ett mer inkluderande, baserat på delningsekonomi.

– Bland de frågor som tas upp på konferensen är den om möjligheterna för Sverige och Indien att i ett nära samarbete hitta svaren på några av de stora frågor som mänskligheten står inför. En annan hur ett partnerskap mellan Indien och Sverige kan bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Sanjoo Malhotra från India Unlimited.

På konferensen deltar representanter för bland annat Vinnova, Energimyndigheten, Volvo, Saab, Ericsson och Astra Zeneca. Dessutom 30 start up-företag och finalisterna i The Smart City Innovation Hackathon som kommer att presentera sina idéer. Se hela programmet här!