Fokus på IT & cybersäkerhet

Digital transformation ger oändliga möjligheter.

Fokus på IT & cybersäkerhet 1
Keynote speakers på Sigmas Inspirationsdagar: Joakim Holt & Joakim Östling, Västtrafik; Madeleine Kempe, Saab Defense & Space; Kaja Narum, IBM Security Nordics. Daniel Akenine, Microsoft; Sandra Elvin, H&M; Ulf Eripe, Anticimex.

Men det gäller att vara på sin vakt mot falska nyheter, deepfakes och intrångsförsök med ständigt nya angreppssätt. Därför arrangerar vi på Sigma IT Inspirationsdagar i ämnet, både i Stockholm och Göteborg. Vi är otroligt glada att kunna presentera experter inom IT och cybersäkerhet som generöst delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring detta heta ämne.

Vilka är de största riskerna just nu? Hur ska företag kunna skydda viktig information? Hur påverkas den personliga integriteten av övervakningskameror? Detta och mycket annat står på programmet den 21 och 22 november.

Rykande färsk Tomorrow Report

Just nu pågår det en digital revolution. Framgångssagorna är många och nya möjligheter skapas i detta nu. Men hur ska vi kunna behålla Sveriges starka position om det inte finns tillräckligt med kompetens i landet? För att uppmärksamma problemet har vi på Sigma IT låtit Kantar Sifo fråga svenskarna om deras syn på digitalisering och teknik.

Var först att ta del av den intressanta rapporten! Alla deltagare på inspirationsdagarna kommer att få sitt eget exemplar, direkt från tryckpressarna.

Sigmas inspirationsdag med fokus på cybersäkerhet i Stockholm och Göteborg

STOCKHOLM
Valhallavägen 117G

21 november 2019
Kl 8:00–12:45

Keynote speakers:
Daniel Akenine, National Technical Officer, Microsoft
Ulf Eripe, CTO, Anticimex
Sandra Elvin, Head of IT Security, H&M

GÖTEBORG
Lindholmen Science Park

22 november 2019
Kl 7:30–13:15

Keynote speakers:
Kaja Narum, Business Unit Leader, IBM Security Nordics
Joakim Holt & Joakim Östling, Dataskyddsombud och Säkerhetssamordnare, Västtrafik
Madeleine Kempe, Cyber Security Program Manager, Saab Defense & Space