Säkra organisationens framtid: fyra strategier för cyberförsvar
Hem SÄKERHET Säkra organisationens framtid: fyra strategier för cyberförsvar

Säkra organisationens framtid: fyra strategier för cyberförsvar

Publicerat av: Redaktionen

I en värld där cyberattacker blir alltmer sofistikerade och utbredda, är företagens och organisationernas behov av effektivt cyberförsvar mer akut än någonsin.

Från Integritetsskyddsmyndigheten till Finansinspektionen, Tietoevry, Filmstaden eller Systembolaget – ingen har varit förskonade från cyberkriminellas attacker den senaste tiden.

Sean Leach, chefsarkitekt för produkter på edge-specialisten Fastly, belyser rönen från en ny undersökning som handlar om den ökande oro som cybersäkerhetsproffs känner inför den komplexa hotbilden. Med detta som utgångspunkt presenterar han fyra nödvändiga strategier som varje organisation bör överväga för att stärka sitt cyberförsvar.

  1. Säkerhet som en gemensam ansträngning

Ett kraftfullt cyberförsvar börjar med en kultur där säkerhet är allas ansvar, inte bara IT-avdelningens. Rekrytering av rätt talanger är avgörande, men det är också viktigt att hela organisationen förstår och engagerar sig i cybersäkerhetsprocesser. En tredjedel av ledarna inom cybersäkerhet menar att bristen på kvalificerad personal direkt påverkat säkerhetsincidenterna det senaste året. Att rusta upp interna säkerhetsrutiner och regelbunden utbildning av personalen är nyckelfaktorer för att skapa en robust säkerhetskultur.

  1. Gör cybersäkerhet tillgängligt för alla

I en tid där hybridarbete blivit normen, är det avgörande att säkerhetsverktyg och praxis är begripliga och tillgängliga för alla anställda. Utmaningarna med att säkra hybridarbetare understryker vikten av att inte lämna någon i sticket när det kommer till förståelsen och hanteringen av cybersäkerhet. Genom att göra cybersäkerhet till en del av vardagen inom organisationen, stärks företagets försvar mot angrepp.

  1. Säkra organisationens framtid: fyra strategier för cyberförsvar

    Sean Leach, chefsarkitekt för produkter på edge-specialisten Fastly.

    Säkerhet genom design

En proaktiv inställning till cybersäkerhet innebär att integrera säkerhetstänkandet i alla projekt från start. Denna “secure by design”-filosofi minskar behovet av ingripanden längre fram i kedjan och bidrar till en mer kostnadseffektiv säkerhetsstrategi. Genom att anta lösningar som antingen eliminerar eller minskar risker, bygger man en säkerhetsarkitektur som är robust från grunden.

  1. Använd generativ AI för utbildning

Trots blandade känslor kring generativ AI, framhåller undersökningen dess potential som ett verktyg för att avlasta cybersäkerhetsteam. Nästan hälften av de tillfrågade tror att AI kan öka produktiviteten och effektiviteten i utbildningsprogram för cybersäkerhet. Genom att utnyttja AI för att skapa utbildningsmaterial kan organisationer snabbare och effektivare sprida kunskap om cybersäkerhetsgrunderna.

Sammanfattningsvis – i takt med att cyberhoten blir alltmer avancerade, står företag inför utmaningen att inte bara hålla jämna steg, utan att ligga ett steg före. Genom att prioritera tvärfunktionell säkerhet, göra cybersäkerhet tillgänglig för alla, anta ett secure by design-tillvägagångssätt och utnyttja kraften i generativ AI, kan företag skapa ett robust försvar mot cyberattacker. Med rätt strategier på plats kan organisationer navigera i den digitala världen med förtroende där de skyddar både sin data och sin framtid.

Sean Leach, chefsarkitekt för produkter på edge-specialisten Fastly.

 

Relaterade Artiklar