Alla hjärtans dag - här är signalerna bankerna måste se upp med för att skydda kunderna
Hem SÄKERHET Här är signalerna bankerna måste se upp med för att skydda kunderna

Här är signalerna bankerna måste se upp med för att skydda kunderna

Publicerat av: Redaktionen

Är det viktigt för svenska banker att snabbt kunna identifiera digitala beteenden som indikerar att ett bedrägeriförsök är på gång?

Här delar Gareth Williams, säkerhetsexpert på Biocatch i Sverige, med sig om riskfyllda signaler som bör få bankerna att dra öronen åt sig.

Enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet ökade bedrägerier med 22 procent, kortbedrägerier med 46 procent och bedrägeri genom social manipulation med 36 procent under 2023 i Sverige jämfört med året innan. Utvecklingen i andra länder ser likadan ut, i Storbritannien  ökade antalet romansbedrägerier med 26% under första halvåret 2023, vilket sammanlagt kostade 250  miljoner kronor, enligt statistik från UK Finance. Alla dessa brott är en del av en global och industrialiserad mångmiljardmarknad.

I ett romansbedrägeri övertygas offer ofta att överföra pengar till en person som de tror att de har en romans med.  Bedragare skapar falska profiler för att söka efter potentiella offer och låtsas vara intresserade av en långsiktig relation. Efter att ha skapat förtroende hos sitt offer kommer bedragaren att låtsas vara i en svår situation och fråga efter hjälp med pengar.

Dessa bedrägliga metoder får allvarliga och plågsamma konsekvenser för offren och påverkar dem ofta både ekonomiskt och känslomässigt och det gäller att göra det helt klart att offren inte bär skulden för dessa brott, säger Gareth Williams, säkerhetsexpert på Biocatch i Sverige.

Statistik från Global 2023 GASA State of Scams Report visar att telefonsamtal (61%) och texmeddelanden (58%) är de vanligaste kommunikationskanalerna för bedrägerier. Bedragarna använde framförallt Facebook och WhatsApp som plattformar.

Ökningen av bedrägerier, inklusive romansbedrägerier, har ökat trycket på bankerna från konsumenter och myndigheter att kompensera offren, vilket kostar mycket pengar för bankerna samtidigt som det är viktigt att ersätta offren för att behålla kundernas förtroende och skydda kunderna. Utvecklingen av bedrägerier i Sverige visar på behovet av fungerande kontrollmekanismer för att minska bankernas kostnader för ersättningar.

Här är indikatorer och tecken från både offer och bedragare som bör tas i beaktning när bankerna arbetar för att minska digitala bedrägerier:

Offret

 • Alla hjärtans dag - här är signalerna bankerna måste se upp med för att skydda kunderna

  Garth Williams

  Tecken på tvång/coachning i betalningsfasen.

 • Tecken på att någon ringer in under sessionen hos internetbanken.
 • Ovanlig åtkomst (inloggningsuppgifter som används av tredje part).
 • Flera inloggningar med nya enheter.
 • Kontoinloggningar från utlandet.
 • Enheter som använder nytt språk.

Bedragaren

 • Typisk målvaktsaktivitet (exempelvis oregelbundna insättningar).
 • Inkommande stora betalningar.
 • Användarmönster på expertnivå.
 • Nyöppnat konto.
 • Hög hastighet på inloggningar.
 • Användning av en VPN-tjänst.
 • Osynk mellan geografisk identifiering av SIM-kort och IP-nummer.
 • Utländska SIM-kort.
 • Användande av osäkra appar.

Utöver dessa digitala tecken kan även demografiska data vara värdefulla för banker. En färsk internationell studie från Javelin Strategy & Research visar exempelvis att män löper nästan tre gånger så stor risk (73 %) att bli offer för romansbedrägerier jämfört med kvinnor (27 %).

När det gäller romansbedrägerier behöver bankerna arbeta med konsumentutbildning och konsumentskydd. Det börjar med att bankerna förstår vanorna hos olika grupper av kunder, hur kriminella riktar in sig på dem, och sedan kan bankerna lära sina kunder att känna igen riskfyllda aktiviteter som gör dem sårbara, säger Gareth Williams.

Relaterade Artiklar