Okta investerar 50 miljoner dollar för att adressera globala säkerhetsutmaningar
Hem SÄKERHET Okta investerar 50 miljoner dollar för att adressera globala säkerhetsutmaningar

Okta investerar 50 miljoner dollar för att adressera globala säkerhetsutmaningar

Publicerat av: Redaktionen

Idag meddelar Okta en ny investering på hela 50 miljoner dollar under fem år (drygt 500 miljoner SEK) till Okta for Good Fund för att tackla några av världens mest pressande utmaningar.

Enligt WEF:s Globala Riskrapport 2024 inkluderas cyberhot som en av de främsta riskerna, en brist på cyber- och teknikkompetens samt accelererande klimatkriser.

Medan många företag drar sig tillbaka eller försiktigt arbetar med ESG, satsar Okta dubbelt så mycket på sitt företagsansvar och investerar i organisationer för att bekämpa cybersäkerhetshot.

Initiativet inkluderar:

  • 20 miljoner dollar till Tech for Goodför att accelerera digital transformation och cybersäkerhet inom den sociala sektorn och stärka civilsamhällets organisationers cybersäkerhetsläge. Ideella organisationer är den näst mest attackerade sektorn, efter stater, när det gäller cyberhot, med 65 % av icke-statliga organisationer som saknar förtroende för den egna säkerhetspositionen.
  • 15 miljoner dollar till Digital Equityför att minska den digitala klyftan och göra cybersäkerhets- och IT-tjänster mer tillgängliga samtidigt som man utökar antalet kvalificerade inom sektorn och skapar tillgång till fler möjligheter för att överbrygga klyftan.
  • 10 miljoner dollar till Climate Actionför att stödja säkerhet och motståndskraft för samhällen som påverkas mest av klimatförändringar samtidigt som man hjälper sårbara samhällen att förbereda sig mot klimathot.
  • 5 miljoner dollar till Giving & Response Grantstill anställda för att få fler engagerade över hela Okta:s medarbetarbas och ekosystem.

Erin Baudo Felter, Vice VD, Social Impact and Sustainability på Okta kommentera:

Under ett utmanande år där vi har sett ökande cybersäkerhetshot, en växande brist på cyber- och IT-kunskap och en acceleration av klimatkriser, har Okta for Good, Okta:s sociala påverkans- och hållbarhetsinitiativ, fortsatt att fokusera på de sätten Okta – och vårt ekosystem – kan hjälpa till.

Okta investerar 50 miljoner dollar för att adressera globala säkerhetsutmaningarOkta for Good fortsätter att ha en mätbar effekt i samhällen över hela världen, tacklar några av världens mest kritiska utmaningar och förlänger vårt säkerhetsåtagande till samhället som en del av Okta:s Secure Identity Commitment.

Till förmån för Okta for Goods vision att bygga en säkert uppkopplad värld, tillkännager vi idag ett nytt åtagande på 50 miljoner dollar under de kommande fem åren från Okta for Good Fund för att tackla några av världens mest pressande utmaningar.

Dessa medel kommer att fördelas över tre huvudområden:

20 miljoner dollar till Tech for Good: accelerera digital transformation och cybersäkerhet inom den sociala sektorn och stärka civilsamhällets organisationers cybersäkerhetsläge.

Cyberosäkerhet förblir en av de 10 främsta globala riskerna under de närmaste 10 åren och har konsekvenser för varje organisation inom varje sektor samtidigt som det har en betydande inverkan på samhällets mest sårbara. Okta är en av grundarna till Nethopes Center for the Digital Nonprofit och Nethopes Global Humanitarian Information Sharing & Analysis Center (ISAC) – ett offentligt-privat partnerskap skapat för att bättre skydda ideella organisationer från ökande cyberhot. Oktas fortsatta stöd kommer att hjälpa till att låsa upp fler resurser för att skydda dessa organisationer.

15 miljoner dollar till Digital Equity: minska den digitala klyftan och utöka möjligheter genom att göra cybersäkerhets- och IT-jobb tillgängliga för fler.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kvalificerad personal för att hålla oss alla säkra från cybersäkerhetshot. Faktum är att 4 miljoner cyberjobb förblir obesatta globalt. Vi måste agera snabbare för att utbilda nästa generation. Sedan 2022 har Okta finansierat CodePath, en ideell organisation som fokuserar på att omvandla högre utbildning genom att erbjuda branschbeprövade kurser och karriärsupport som fokuserar på behoven hos minoriteter.

10 miljoner dollar till Climate Action: stödja säkerhet och motståndskraft för samhällen som påverkas mest av klimatförändringar.

Klimatförändringar påverkar alla, men särskilt samhällen med begränsade medel och resurser. Sedan 2022 har Okta stött The Solutions Project, en ideell organisation som skalar lösningar, finansiering och inflytande för klimaträttvisa.

Vi kommer också att tilldela 5 miljoner dollar av satsningen för att stödja våra medarbetare när de investerar i sina lokala samhällen runt om i världen.

Okta for Good har varit en hörnsten i Oktas kultur och värderingar sedan innan Oktas IPO och en drivande kraft i samhället, genom att tillhandahålla nästan 24 miljoner dollar i bidrag, stödja hundratals organisationer under de första sju åren från FY’18-FY’24. I vår nyligen publicerade FY24 Okta for Good Impact Report presenterar vi några av framstegen vi har gjort det senaste året.

Vi strävar efter att säkerställa att social och miljömässig påverkan integreras över hela vår affärsstrategi och processer. Denna senaste investering förstärker vårt pågående åtagande att stötta samhällen i en tid när makro-världshot kräver att vi kliver fram och gör mer. Vi har möjlighet att vara avsiktliga och ansvariga för att vara den drivande kraften för förändringen vi vill se. Vi ser fram emot det arbete som ligger framför oss med våra partners och intressenter och att ge uppdateringar om våra framsteg.

 

Relaterade Artiklar