Demokratisera finansiell data genom Open Banking

[KRÖNIKA] Vi är säkert många som har uttrycket som gör gällande att data är den nya valutan.

Demokratisera finansiell data genom Open Banking 1
Rahul Singh, President, Financial Services, HCL Technologies

I denna tid av informationsöverflöd och digitalt virrvarr, är det viktigt fråga sig hur vi samlar, värderar den och använder data. Data är ju inte en begränsad vara, den är i princip oändligt återanvändbar. I sig är data däremot inte särskilt märkvärdigt, dess värde ligger istället i dess möjligheter.

Och det är just där som bankerna, rent historiskt, alltid har haft en utmaning, eftersom de har sett sig som en förvaltare av just kundens information. Men när konsensus om att demokratisera kunddata växer sig starkare, så kliver banker och finansiella institutioner in med full kraft. För banker har alltid vetat att de sitter på ett lager med enormt värdefull kundinformation, något som de frustrerande nog inte har kunnat utnyttja fullt ut. Open Banking – enligt betaltjänstedirektivet 2.0 – kommer att förändra det. Företeelsen ha funnits i Europa under en längre tid. Men det är först nu, när internet- och mobilbank har lanserats och slagit igenom på riktigt, som den enskilt största revolutionen vi har sett inom finansiella tjänster på årtionden, kommer att slå igenom på riktigt.

Onlinebaserade banktjänster utnyttjade teknologi och ökade därmed bekvämligheten för kunderna. Open Banking tar data, tillsätter intelligens och ger informationen till bankerna. Som en konsekvens av detta kommer vi att se hur en helt ny typ av banker som kunderna också kommer att älska växer fram.

En ny typ av banker?
De typer av banker som kommer att utvecklas kommer att variera. Vissa banker omfamnar betaltjänstedirektivet 2.0 bara för att förbli kompatibla; andra erbjuder enkla tjänster som att samla kundkonton i flera banker och erbjuda dem på ett enda dashboard. Men Open Bankings verkliga kraft kanske vi fick se prov på tidigare under 2019 när Über började samarbeta med den globala banken BBVA i Mexiko för att kunna placera en bankprodukt i sin app.

Med hjälp av Über-applikationen förare som saknar bank nu direkt öppna ett digitalt bankkonto, få sina intjänade medel på några sekunder, ansöka om lån och få rabatter och erbjudanden som Über ordnar med. Medan exemplet med Über och BBVA på ett konkret sätt visar vad det finns för innovationsmöjligheter med Open Banking, så finns naturligtvis ännu mer planer från andra banker. Ett sådant exempel är banker som samarbetar med partners för att kunna äga hela kundresan.

Och signalerna är tydliga. Open Banking kommer att ta bort stora delar av trögheten i branschen. Och medan analytikerrapporter tyder på att vi kommer att få se åtta av tio av dagens finansföretag att gå i konkurs, bli irrelevanta eller tas över av en konkurrent under de kommande tolv åren, så kan Open Banking bli en livsviktig livlina för många. Det kommer nämligen att ge dem en möjlighet att bli mer flexibla och smidiga, samtidigt som de fortsätter med sina filialnätverk för att också kunna erbjuda mer individanpassning.

Att äga kundresan
De verkliga vinnarna under de kommande åren kommer att vara de banker som vinnlägger sig om att äga hela kundresan. Det är dessa aktörer som kommer att investera tid och ansträngning i att skapa partnerskap som levererar mycket mer än bara banktjänster, ett utbud som gör att kunder kan leva hela sina liv på bankens portal. Tänk till exempel en kund som vill köpa ett boende. Idag måste den kunden förhandla med olika leverantörer, var och en med olika servicenivåer och back-end-system. I framtiden skulle man kunna tänka sig att en bank istället helt enkelt tillåter kunden att undersöka fastigheter online, jämföra dem, för att till slut välja den egendom de vill ha och slutföra det juridiska pappersarbetet, för att sen betala för fastigheten, hyra möblerna, ta in en inredare och till sist få lån och finansiering när så är nödvändigt. Det är den typen av kompletta ekosystemspel som bankerna kommer att sträva efter. Det handlar om att fokusera på att skapa en bra kundupplevelse samtidigt som banken som sådan blir osynlig för kunden.

Det här betyder att verkligen tillåta data att vara både intelligent, och på ett säker sätt bli tillgänglig för kunderna, och tillåter att alla, från slutanvändare och utvecklare till traditionella banker och finansiella institutioner, den venska n Öppen Banktjänstenen utmaning, bank ielt enkelt kana institutioner

äkert sätt bli tillgänglig för kunderna, och tiutnyttjar den och fångar upp de bästa möjliga användningsområdena. Naturligtvis blir säkerheten mycket viktig här, och bankerna har det stora ansvaret att agera med omdöme och med konsumentens bästa för ögonen. Mängden möjligheter som denna form av teknik medger är oändlig, och i slutändan kommer den också att bidra till att ge makten tillbaka till användaren.

Påverkan på det globala finansiella systemet
Med så omfattande förändringar på gång, hur kommer den nya typen av bank att forma framtiden för det globala finansiella ekosystemet? Till att börja med så växer volymen av internationell bi- och lateral handel. Samtidigt har digitala kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum och Litecoin etablerat sig. Till och med Facebooks blockchain-baserade Libra-krypto står redo att lanseras nästa år – och när en mäktig organisation som Facebook börjar testa en idé, då kan man räkna med att världen kommer att fästa sin uppmärksamhet på det.

Det kanske vore dumdristigt att försöka förutsäga vilka banker som kommer att överleva och vilken valuta som kommer att stå i centrum. Men det vore också dumt att tro att status quo inte kommer att utmanas. Det viktiga att komma ihåg är att såväl länder som förordningar kommer att fortsätta att existera och att banker måste samarbeta när de gör affärer över gränser. Den stora utmaningen som ligger framför bankerna idag är att kunna äga kunden tillsammans under hela kundresan. Just nu förlorar man den striden till nya typer av spelare som till exempel Amazon, som bygger kundlojalitet och som äger kunden mer än en bank gör. Fokus för bankerna måste därför vara att försöka ändra den ekvationen. Det viktigaste vapnet för att åstadkomma detta finns inom idén om Open Banking som på riktigt förvandlar vilande kunddata till riktiga affärer.

Av: Rahul Singh, President, Financial Services, HCL Technologies