Svenska företag inte så AI-beredda som väntat
Hem KRÖNIKA Svenska företag inte så AI-beredda som väntat

Svenska företag inte så AI-beredda som väntat

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] 2023 var året då AI exploderade i affärsvärlden.

Många företag försöker forma diskursen kring hur tekniken ska användas för att förbättra verksamheter och till och med hela branscher.

Trots detta AI-fokus visar en ny undersökning att endast en minoritet av svenska företag har AI-tekniken på plats, eller planerar att implementera det under året för att hjälpa verksamhetens utveckling. Vad beror denna dissonans på och vad säger detta oss om svenska företagsledares verkliga attityd till AI?

En undersökning genomförd av Pleo, undersöker 500 seniora beslutsfattare på svenska företag, deras inställning till digitalisering, vilken visar att endast 42 procent av företagen har implementerat eller har planer på att implementera AI/ML-lösningar. Och endast 44 procent av de svenska företagen i undersökningen har implementerat eller planerar att implementera någon form av lösningar för dataanalys.

Detta är förvånansvärt låga siffror, framför allt eftersom det innefattar de företag som planerar att implementera AI-tekniken i sina verksamheter i framtiden. Man förväntar sig att en majoritet av svenska företag är beredda på AI eller redan har implementerat AI-lösningar, men så är alltså inte fallet.

I överlag har digitaliseringen gått, och går fortfarande bra i Sverige. Undersökningen visar att majoriteten av svenska seniora beslutsfattare genomför någon form av digital transformation. Jämfört med andra europeiska beslutsfattare, är Sverige ansett av företagens beslutsfattare som en region som möjliggör digital transformation. Trots detta visar det sig alltså att AI-trenden än så länge inte nått in så långt i företagens verksamheter som man skulle kunna tro.

Det finns rum för digital förbättring
Samma undersökning visar att de avdelningar på svenska företag som har satsat minst på sin digitalisering är HR, marknad och försäljning. Med tanke på den målsättning och ambition svenska verksamheter har för 2024, har de helt enkelt inte råd att ignorera utvecklingen i dessa delar av verksamheterna och AI kan vara nyckeln som möjliggör framgången.

HR-avdelningar kan exempelvis förenkla och snabba på arbetet med att hitta rekryter genom att granska CV:n och jobbansökningar, bidra med nya insikter och information till personalavdelningen, samt att underlätta och optimera schemaläggningen för den befintliga personalen. Marknadsavdelningar kan använda sig av AI för att skapa mer anpassade kampanjer för att nå den önskade målgruppen, samtidigt som man automatiserar enkla, repetitiva uppgifter.

Försäljningsavdelningarna kan implementera AI för att skapa bättre förståelse för sina kunder, och på så sätt kunna göra bättre antaganden om vilka delar av företagets produkter eller tjänster som är mest användbara, tillsammans med chatbotar och leadsgenerering. Dessa förändringar hjälper till att dra ner på de kostnader som annars läggs på dessa administrativa uppgifter, och om alla avdelningar bidrar till minskade kostnader så gynnar detta verksamheten i stort.

Svenska företag inte så AI-beredda som väntat

Marcus Granström, Produktchef på Pleo

Men verksamheterna måste hitta en balans. En av de största anledningarna till att vi inte ser mer AI-implementation för att hjälpa den digitala utvecklingen är att det kan vara dyrt. Att låta utgifterna springa iväg är motsatsen till att skapa bättre marginaler och ökade intäkter. Företagen bör därför se över möjligheterna till partnerskap och samarbete med AI-tjänsteleverantörer eller molnbaserade AI-lösningar, som kan dra ner prislappen rejält. Svenska företagsledare bör även överväga att rekrytera och utbilda sina anställda inom AI så att kunskapen finns på plats internt.

Ett sista tips för att kartlägga och hantera de utgifter som går till denna typ av utvecklingsprojekt är att använda ett digitalt verktyg för utgiftshantering för att skapa en bättre förståelse och ökad kontroll.

Har digitaliseringen gått för långt?
Vår undersökning visar att vart fjärde svenskt företag (26 procent) anser att digitaliseringen har gått för långt, och detta kan vara kopplat till den osäkerhet som finns kring digitaliseringen. När vi frågade respondenterna i undersökningen gällande vilka som varit de största utmaningarna med deras digitala transformation, var det främsta problemet datasäkerhet.

Denna känsla av att digitaliseringen har gått för långt kan säkert vara kopplat till en rädsla för att tekniken tar över. Rädslan är inte helt omotiverad med tanke på den konstant ökande mängd av cyberhot som företag och myndigheter drabbas av. För att hantera detta behöver företag överväga att integrera integritetsåtgärder i AI-verktygen redan från första början tillsammans med kryptering av data, utbildning av anställda och regelbunden uppföljning.

Säkra den ekonomiska stabiliteten
Den skepsis mot AI som vår undersökning visar måste motverkas. Svenska företag som låter oro och frågetecken styra sina planer och utveckling för resten av 2024 kommer att halka efter i utvecklingen, vilket kan påverka deras ekonomiska stabilitet och framtida konkurrenskraft. AI medför risker om den implementeras på fel sätt, men görs det rätt kommer det kunna effektivisera och förbättra verksamheter så pass mycket att de konkurrerar ut de företag som inte investerar i AI.

Marcus Granström, Produktchef på Pleo

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy