2024 blir ett digitalt år med nya ansvarsområden för ekonomichefer
Hem KRÖNIKA 2024 blir ett digitalt år med nya ansvarsområden för ekonomichefer

2024 blir ett digitalt år med nya ansvarsområden för ekonomichefer

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Det är knappast en nyhet att 2023 var ett år av hög inflation och ekonomiskt turbulenta tider för verksamheter runt om i Sverige.

SCB har rapporterat att enligt KPI så toppades inflationen med 12 procent i januari förra året och även om inflationen ökade från 4,4 procent i december till 5,4 i nuvarande årets januari, så ser prognosen för 2024 betydligt mer stabil ut än vad 2023 var.

Det är dock viktigt att inte ropa hej förrän man är över bäcken, eftersom det är fortfarande tidigt i 2024 och inflationstakten är ännu relativt hög. Under året kommer mer än 50 länder runt om i världen ha val på nationell nivå, vilket kan leda till makroekonomisk instabilitet som i slutändan även påverkar svenska företag. Det är alltså viktigt som ekonomichef i Sverige idag att ha en god överblick av sin organisations ekonomi för att skapa motståndskraft som gynnar stabilitet.

Icke finansiell revision
Nästan alla svenska företag, 99 procent, anser att ekonomichefens roll har förändrats på senare år. Deras ansvar sträcker sig över flera affärsområden och handlar inte enbart om revision eller finans. Ett tydligt exempel på detta är EU-direktivet om icke finansiell revision. Det betyder att företag med över 500 anställda som är verksamma inom EU måste redovisa information som relaterar till klimatet, arbetsmiljön, mänskliga rättigheter, korruption och mångfald i styrelsen för räkenskapsåret 2024.

Dessa nya krav har och kommer fortsätta förändra hur svenska företag organiserar sig. Som ekonomichef på ett av dessa företag idag handlar det om att balansera det finansiella ansvaret med det för organisationen i helhet, och det nya direktivet från EU. Rollen växer så det knakar och det sätter ännu högre tryck på chefer med ett redan brett ansvarsområde.

2024 blir ett digitalt år med nya ansvarsområden för ekonomichefer

Marcus Granström, Produktchef på Pleo

Avskaffat krav på bevarande av pappersmaterial med räkenskapsinformation
Ännu en förändring som kan ske under 2024 är regeringens lagförslag om att avskaffa bevarandet av räkenskapsinformation i original. Om förslaget träder i kraft, vilket är tänkt till första juni, kommer företag inte behöva spara räkenskapsinformation så som kvitton och fakturor i pappersform. Det betyder att ekonomiavdelningar måste vara bekväma att arbeta med kan enbart använda sig av digitala kopior framöver.

Många jobbar redan idag främst digitalt, men måste fortfarande hantera vissa pappersmaterial.

Den här lagförändringen tror jag därför är välkomnad av de flesta ekonomichefer i Sverige. Givet att förslaget går igenom, kan ekonomiavdelningar använda sig av digitala tjänster som skär ner på administration och öppnar upp möjligheten att fokusera på annat, som exempelvis den icke finansiella revisionen.

Målet för 2024 är ökad omsättning
2024 är alltså året för stora händelser som på olika nivåer kan påverka förutsättningarna för alla verksamheter. Samtidigt visar Pleos CFO-handbok för 2024 att 64 procent av svenska företag prioriterar ökad omsättning under året, vilket är en markant ökning från 25 procent under 2023. Vidare, i samma undersökning, ser 46 procent av företag runt om i Europa (Storbritannien, Spanien, Frankrike och Tyskland) på övriga utgifter och affärskostnader som olika kategorier, medan inte mer än 27 procent har klara rutiner för att skilja de båda åt.

För att nå det här målet om ökad omsättning kan det vara bra för ekonomichefer att se över verksamhetens utgiftshantering och på så vis stötta ambitionen. Utan en enhetlig lösning som samlar utgifter på ett övergripligt sätt, blir det svårt att få en klar bild över organisationens ekonomi. Det här kan påverka förutsättningarna att nå målet om högre omsättning. När ekonomiavdelningens ansvar blir allt större är det gynnsamt att se över vilka delar som går att effektivisera. Det är precis vad vi jobbar med på Pleo, med våra lösningar för digital utgiftshantering, som gör processen smidig för anställda med utgifter och för ekonomiavdelningen som hanterar dem. Jag är optimistisk till det här året. Även om nya utmaningar kommer att dyka upp så kommer vi också upptäcka allt fler möjligheter.

Marcus Granström, Produktchef på Pleo

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy