4 av 10 kan tänka sig att flytta utomlands som pensionär

En stor andel av befolkningen kan tänka sig att flytta utomlands för att få det ekonomiskt bättre som pensionär.

Fyra av tio (44 procent) ser detta som ett alternativ på ålderns höst. Det visar en undersökning 4 av 10 kan tänka sig att flytta utomlands som pensionär 1som Skandia låtit Novus göra. Störst är intresset för en flytt hos den så kallade generation x (30-54 år) där 5 av 10 uppger att de kan tänka sig en flytt.

– De som är mitt i livet är mest positiva. En förklaring är att det är en generation som har rest, studerat och jobbat utomlands. Världen är lite mindre för dem än för tidigare generationer, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Intresset för att flytta utomlands är signifikant högre bland de som inte börjat ta ut pension (49 procent) än bland de som redan är pensionärer (27 procent). Män är också mer positiva till en flytt än kvinnor (48 procent för män och 41 procent för kvinnor).

– Att intresset minskar närmare pensionsåldern beror mycket på att barn och barnbarn är en viktig faktor för många. Att flytta betyder mindre tid med nära och kära. Även om det är en relativ liten andel som faktiskt tar steget att flytta så är det en ökande trend, säger Mattias Munter.

En tredjedel (33 procent) av alla de som kan tänka sig att flytta utomlands anger att de oroar sig för att inte snabbt få den vård de behöver – en signifikant högre andel än genomsnitt för alla svenskar. De som beskriver sin hälsa som mycket dålig eller ganska dålig är en grupp som i högre utsträckning också kan tänka sig att flytta utomlands.

Skandia tillsammans med Novus har frågat befolkningen mellan 19-79 år om de kan tänka mig att flytta utomlands för att få ett ekonomiskt bättre liv som pensionär?

44 procent instämmer helt eller delvis
43 procent tar delvis eller helt avstånd
13 procent vet ej