Varför väljer så många företag factoring?

Det är numera mycket vanligt med fakturaköp och trenden att sälja fakturor för att få loss kapital snabbare tycks bara växa sig starkare.

Varför väljer så många företag factoring? 1Det kan verka märkligt att så många svenska företag väljer att betala för att en tredje part ska driva in räkningar. Det här kan ju bli till en rätt så rejäl kostnad både på kort och på lång sikt. Men trots detta så är det alltså så att svenska företag ser tillräckligt stor fördel med fakturaköpen för att ta kostnaden. Varför är det så? Det finns flera anledningar…

Fakturaköp ger snabbare betalning

Inom vissa branscher så kan man inte begära om betalning i förskott. En standardfaktura på 30 dagar kan lätt leda till att man inte får in betalningen förrän 40 dagar efter utfört jobb. Ibland ännu senare. Att inte få in pengarna i tid är nog så bekymmersamt, men det finns företag som egentligen inte kan utföra uppdragen utan att få in pengarna på en gång. Med factoring så kan man sälja alla eller några utvalda fakturor. Då får man snabbt in pengarna för räkningen. Med bättre cashflow så kan det bli så att man kan öka försäljning och därmed få en bättre ekonomi. Men det kräver att man verkligen är väl medveten om hur snabbare inkomster ska användas på rätt sätt.

För att slippa kreditrisken

Factoringbolaget kan ta på sig kreditrisken vilket också blir en fördel. Om man inte är helt säker på en kund så får man det bekräftat av bolaget som köper fakturan att det är väl värt att ta på sig uppdraget. Inget seriöst factoringbolag tar på sig kreditrisken hur som helst. De gör det bara för fakturor som de tackar ja till. Det ger god fingervisning om vilka kunder som förvisso kan vara lite sega med betalningar men som är värda att fortsätta samarbeta med. Om factoringtjänsten säger nej tack till fakturan från en viss kund så kan det vara läge att på ett snyggt sätt förändra villkoren. Då kan man till exempel säga att det är förskottsbetalning som gäller och enbart acceptera nya beställningar med detta villkor.

Fakturaservice som är skräddarsydd

En del tvekar inför att skicka fakturor från ett annat bolag till kunder. Det ser inte så bra ut om räkningen kommer med en främmande logga. Numera så är detta inget problem. Man kan få fakturor med sin egen logga på så att kunderna tydligt ser vad det handlar om. När en produkt eller tjänst beställs så fokuserar du hela vägen på jobbet och så kommer factoringbolaget att sköta allt som har med fakturan att göra. Det är en mycket stor anledning till att så många företag väljer fakturaköp istället för att själva ta hand om alla räkningar.

Det är inte svårt att få detta samarbete att flyta på. Factoringtjänsten tar in det underlag som de behöver för att skapa en faktura och så ordnar de med att driva in räkningen. Fakturaservicen ska vara prisvärd och det blir den då den anpassas till faktiska behov. Det betyder till exempel att man inte behöver sälja varje faktura och att man kan få stödet på ett flexibelt sätt. Då det inte längre behövs så ska man kunna ta en paus och sedan återkomma då man återigen måste öka på cashflow.

Underlag för fakturor kan man lätt skicka med email. Det här kommer inte att ta en massa tid och factoringtjänsten ska vara väl insatt i hur resten ska styras upp. Det gäller ju att man jobbar på ett gemensamt sätt så att kunden inte upplever att det blir spretigt och tvivelaktigt med räkningar.

Skräddarsydd säljfinansiering är en stor fördel

Med skräddarsydd säljfinansiering så får man flera viktiga fördelar. Om villkoren är bra så kan man verkligen dra nytta av detta. Tryggheten ökar när man får en likviditetsplanering som är bra både för företaget och för dess kunder. Man kan också få en snabbare försäljning som ger mer. Det går att få till snabba avslut med kunder då man har stödet från factoringbolaget. En annan sak som inte alla är medvetna om är att fakturaköp faktiskt också kan leda till bättre villkor för ens egna kunder. Man kan till exempel erbjuda fler betalningsalternativ och det gör att de tjänster och produkter som man säljer blir ännu mer attraktiva och åtkomliga.

Hjälp med kreditupplysningar

Istället för att själv vända sig till UC varje gång man behöver en kreditupplysning så kan man få tjänsten av ett factoringbolag. Det här spar tid, och tid är ju som bekant pengar. Det särskilt för mindre företag där varje minut måste användas för själva verksamheten och helst inte för administrativt arbete. För några kronor så får man hjälp med att undersöka potentiella kunder. Det är valfritt vilken typ av upplysning som man vill göra. I kombination med fakturaköp så kan man alltså på kort tid avgöra om man vill inleda ett nytt samarbete eller inte. Man ligger steget före helt enkelt.

Hjälp med inkasso

Ingen tycker att det är roligt med inkasso men tyvärr så blir det allt vanligare med obetalda räkningar i Sverige. Tiden som man måste lägga på påminnelser och sedan inkassoåtgärder kan användas till bättre saker. Då man kan få professionell inkassohjälp tillsammans med fakturaköp så blir det en stor fördel. Man kan anpassa tjänsten till de behov som finns. Factoringbolaget som jobbar på ett seriöst sätt kommer att se till att dialog med kund utförs på ett trevligt sätt. Det gör att man inte behöver förlora kunder då det kanske uppstår missförstånd.