Världsledande forskaren och entreprenören Mathias Uhlén investerar i Capitainer och stärker upp bolagets advisory board
Hem IT-FINANS TRENDER Världsledande forskaren och entreprenören Mathias Uhlén investerar i Capitainer och stärker upp bolagets advisory board

Världsledande forskaren och entreprenören Mathias Uhlén investerar i Capitainer och stärker upp bolagets advisory board

Det svenska medicinteknikbolaget Capitainer AB meddelar idag att professor Mathias Uhlén investerar i bolaget.

Publicerat av: Redaktionen

Han går samtidigt in och stärker upp bolagets advisory board. Mathias Uhlén är en världsledande forskare inom bioteknik och proteomik och framgångsrik serieentreprenör.

Mathias Uhlén, biotekniker, entreprenör och professor i mikrobiologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm, investerar i det svenska medicinteknikföretaget Capitainer och stärker samtidigt upp deras advisory board.

Professor Uhlén är internationellt erkänd för sitt arbete med storskalig kvantitativ analys av proteiner och för att leda Human Protein Atlas-projektet. Han har också grundat Science for Life Laboratory, SciLifeLab, som han var chef för 2010–2015. Mathias Uhléns forskargärning omfattar bland annat design av antikroppar, proteomik och precisionsmedicin.

”Vi är mer än glada över att ha Mathias Uhlén ombord. Hans driv, kunskap och erfarenhet av att bryta ny mark är en ovärderlig tillgång för Capitainer nu när vi ger oss in i ett nytt fält analyser baserade på proteomik,” säger Christopher Aulin, VD för Capitainer.

Mathias Uhléns forskning har lett till över 750 publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Hans arbete har lagt grunden till flera företag, allt från tidiga start-ups till stora internationella företag som utvecklat industriella tillämpningar av hans forskning. Själv har han grundat 20 företag och har mer än 70 internationella patentansökningar.

“Jag är väldigt glad över att vara en del av Capitainers advisory board, och jag ser stor potential i deras teknik för kvantitativ provtagning. Capitainers produkter, som möjliggör egenprovtagning av blod och plasma med hög precision, är pusselbiten som saknats för en bredare implementering av individanpassad medicin, proteomik och klinisk övervakning i dagens sjukvård”, säger Mathias Uhlén.

Redan nu samarbetar Capitainer med Mathias Uhlén och forskare vid SciLifeLab för att utveckla specialiserade lösningar för individanpassad medicin. Arbetet baseras på Capitainers produkter och proteomikanalyser utvecklade av forsknings- och forskningsinfrastrukturgrupper vid Institutionen för proteinvetenskap, KTH.

“Med våra gemensamma kunskaper och tekniker har vi en unik möjlighet att bli en avgörande del av kommersialiseringen av storskaliga screeningar och individanpassad medicinsk diagnostik”, säger Christopher Aulin.

Professor Mathias Uhlén är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, European Molecular Biology Organization, EMBO, och ledamot av National Academy of Engineering (USA). Han var ordförande för European Federation of Biotechnology mellan 2015 och 2020.

Mathias Uhlén är också tidigare styrelseledamot i flera börsnoterade företag, inklusive Prevas, Skanditek, Alligator Bioscience, Amersham, Novozymes, Bure och Biotage.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Aulin
VD
070 897 75 77
aulin@capitainer.se

Om Capitainer

Capitainer AB är ett svenskt medtech-bolag som grundades 2016. Capitainer utvecklar och säljer intelligenta lösningar för egenprovtagning av blod, plasma och urin. Bolaget har utvecklat en unik teknik för att samla upp en exakt mängd vätska och därefter spara provet i torkad form. Kortet med provet kan skickas med vanlig post till laboratorium, utan krav på kyltransport eller specialförpackning. Precisionen och exaktheten i Capitainers prover är marknadens bästa och i nivå med etablerade pipetteringsmetoder. Produkterna har en rad tillämpningsområden inom flera olika marknadssegment, exempelvis kliniska biomarkörer, terapeutisk läkemedelsmonitorering, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning samt forskning och utveckling och kliniska studier.

Relaterade Artiklar