Stora coronaeffekten på bostadsmarknaden – 25 procent redo att e-handla bostad

En av fyra personer kan nu tänka sig att köpa en bostad i Sverige digitalt.

Stora coronaeffekten på bostadsmarknaden – 25 procent redo att e-handla bostad 1Utanför storstäderna är ännu fler beredda att e-handla en bostad.

Samtidigt är också två av tre (66 procent) säljare beredda att sköta affären på distans under den rådande coronapandemin.
– Marknaden har fått upp ögonen för fördelarna med digitala verktyg och många försäljningar kan gynnas av att sköta processen på distans. Vi kommer se en ännu större e-handel av bostäder, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

Aktiviteten på den svenska bostadsmarknaden har fortsatt under coronapandemin. Om än i en ny skepnad. Marknadens acceptans för digitala lösningar har skjutit i höjden på bara några månader.

En av fyra personer kan nu, under rådande läge, tänka sig att köpa en bostad i Sverige digitalt. Det visar en undersökning från Mäklarhuset. Det är 35 procent fler jämfört med en tidigare mätning i april.

Dessutom är hela två av tre personer (66 procent) beredda att sälja sin bostad helt på distans, genom exempelvis digitala visningar. Det är en ökning med 47 procent sedan april. En majoritet är också beredda att värdera sin bostad digitalt.
– Såväl fler köpare som säljare är redo att sköta sin bostadsaffär på distans. Det är en växande e-handel av bostäder. Beteendeförändringen kommer som en reaktion på coronapandemin och utvecklingen har skjutits fram flera år, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Personer i glesbygd mer villiga att e-handla bostäder
Allra störst är viljan för digitala affärer hos personer som är utanför marknaden. Andelen som bor i hyresrätt och kan tänka sig att e-handla en bostad är 16 procent större jämfört med personer som bor i bostadsrätt. Det finns även regionala skillnader. Boende i mer glesbebyggda län – som Kalmar, Västerbotten och Västernorrland – kan i större utsträckning tänka sig att köpa en bostad digitalt, jämfört med personer i storstadsområden som Stockholm och Skåne.
– De digitala verktygen fyller en viktig funktion på bostadsmarknaden utanför storstäderna. I fall där köpare kan ha svårare att ta sig till olika objekt, kommer hjälpmedlen väl till pass och innebär att praktiska omständigheter inte behöver vara ett hinder.

Verktygen kan även hjälpa till i andra fall. Nära två av tre personer (65 procent) vill kunna sköta mer av bostadsaffären digitalt – så som visningar och möten med mäklaren – för ett snabbare förlopp.
– En digitaliserad bostadsaffär är på väg att bli ett alternativ för många. Under coronapandemin har marknaden fått upp ögonen för fördelarna med att sköta delar av affären på distans, och efterfrågan av digitala verktyg kommer snabbt bli ännu större, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.