Itello breddar sin marknad genom utökat samarbete med Future Core

Itello och Future Core Fintech Consulting inleder en gemensam satsning riktad mot mindre aktörer inom liv- och pensionsförsäkring.

Itello breddar sin marknad genom utökat samarbete med Future Core 1
Mats Lillienberg”, vd på Itello

Företagen utökar sitt samarbete genom ett partneravtal som breddar marknaden för Itellos marknadsledande affärssystem.

Itello är en ledande leverantör av affärssystem och digitaliseringslösningar för företag inom liv- och pensionsbranschen. Future Core Fintech Consulting levererar IT- och konsulttjänster till finansbranschen, med tyngdpunkt på aktörer inom livförsäkring. Future Cores konsulter har lång erfarenhet inom livförsäkringsområdet och av Itellos affärssystem Inca, som används av flertalet större nordiska aktörer inom liv- och pensionsbranschen.

Det nya partneravtalet ger Future Core möjlighet att sälja en standardversion av Itello Inca till mindre livförsäkringsbolag och pensionskassor, med leverans genom molntjänsten Itello Live. För dessa kunder innebär det att Itellos lösning blir tillgänglig utan vare sig kapitalinvesteringar, en egen IT-organisation, utvecklingsarbete eller omfattande kundanpassningar.

“Det är mycket positivt att bygga vidare på vårt goda samarbete med Future Core när vi nu tillsammans skapar ett erbjudande riktat till en ny kundkategori. Detta avtal är också ett gott exempel på hur Itellos partnerstrategi är direkt kopplad till vår affärsutveckling, säger Mats Lillienberg”, vd på Itello.

“Det nya samarbetet med Itello ger oss större utväxling på vår branschkompetens och gedigna erfarenhet av Itellos lösningar. Det skapar samtidigt stor potential för våra kunder. Med ett standardsystem som levereras som molntjänst genom Itello Live får nu även små livförsäkringsbolag och pensionskassor tillgång till marknadens mest kompletta och kraftfulla verktyg”, säger Johan Modig, vd på Future Core.