Proact levererar framtidssäker IT-infrastruktur till AFA Försäkring

AFA Försäkring har anlitat Proact för att utforma och installera en ny IT-infrastrukturlösning som hanterar primär datalagring och backup.

Lösningen erbjuder högre kapacitet och bättre prestanda, samtidigt som anpassningen till EU:s kommande dataskyddsförordning GDPR underlättas.

Proact har levererat en IT-infrastrukturlösning till AFA Försäkring, ett bolag som ägs av parterna på den svenska arbetsmarknaden. Lösningen är ett led i en omfattande modernisering av AFA Försäkrings datacenter-miljö som hanterar ett stort antal applikationer och databaser.

Vid sidan av de tekniska kraven på den nya lagringslösningen är installationen också ett led i förberedelserna som AFA Försäkring behöver göra inför EU:s kommande dataskyddsförordning GDPR, Dataskyddsförordningen, som blir svensk lag i maj 2018, medför bland annat nya krav på lagring och hantering av personuppgifter.

Proacts lösning erbjuder flera funktioner som underlättar GDPR-anpassningen för AFA Försäkring. Bland annat genom möjlighet till kryptering av data samt att loggning och olika behörighetsprofiler kan kopplas till administrationsverktygen.

– AFA Försäkring ger ett gott exempel på hur våra kunder ställer nya krav på sin IT-infrastruktur och att det inte räcker att vi erbjuder den senaste tekniken. Vi måste också kunna bygga lösningar där olika slags molntjänster ingår och möta nya formella krav inom säkerhet och dataskydd, säger Lena Eskilsson, VD på Proact i Sverige

I leveransen ingår bland annat ett lagringssystem där data kan replikeras mellan två fysiskt åtskilda datacenter för att garantera säkerhet och högsta tillgänglighet. Systemet arbetar utan konventionella hårddiskar och utnyttjar istället snabbt flashminne på alla nivåer, vilket ger väsentligt bättre prestanda. Lagringskapaciteten är minst 200 Terabyte.

Lösningen omfattar även två separata system för backup, tillsammans med mjukvara för datahantering. Med denna plattform blir det okomplicerat för AFA Försäkring att i framtiden flytta sin backup till olika typer av molntjänster, med bibehållen säkerhet och funktionalitet.

– Proact gav oss ett genomarbetat förslag för hur vår datalagring kan förnyas och framtidssäkras. De har visat mycket god förståelse för våra behov, tillsammans med en dokumenterat hög kompetens inom IT-arkitektur, säger Anders Håkansson, IT-driftchef på AFA Försäkring.