Nytt år och nordiska ambitioner
Hem FINANSRÖST Nytt år och högre nordiska ambitioner

Nytt år och högre nordiska ambitioner

Publicerat av: Redaktionen

Trots ännu ett år präglat av COVID, var det ett bra år för SPP Fonder med nettoflöden om 14,9 mdkr ackumulerat 2021, vilket motsvarar 7,6 % av de totala nettoflödena på den svenska fondmarknaden.

Flödena, tillsammans med en stark marknadsutveckling under året, ger ett förvaltat kapital på drygt 355 mdkr SEK och marknadsandel på 4,9 %.

– Vi befinner oss fortsatt mitt i en pandemi som har visat sig bli betydligt mer långdragen än vad många någonsin kunnat förutspå. Under sensommaren och början av hösten upplevde vi en period av minskad smittspridning som dessvärre drabbades av ett bakslag vid årets utgång. Att vi ska behöva leva med och hantera den “nya COVID-normalen” även under 2022 verkar därför oundvikligt, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

 Även om vi fortsatt befinner oss i ett ansträngt pandemiläge går vi med tillförsikt in i 2022 och har högre ambitioner än någonsin. Vi har en bra palett av hållbara fonder vars attraktionskraft visat sig stark även utanför Sveriges gränser.

Nytt år och nordiska ambitioner

Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder och Nordisk fondchef i Storebrand.

Nordisk expansion – SPP Fonder blir Storebrand Fonder

SPP Fonder är tillsammans med koncernmodern Storebrand den femte största kapitalförvaltaren i Norden.

Storebrand har de senaste åren haft en stark tillväxtresa, framför allt i Norden men även internationellt, och var 2020 den snabbast växande kapitalförvaltaren i på den nordiska marknaden.

Under andra kvartalet 2021 passerade koncernen 1000 miljarder NOK i förvaltat kapital.Den nordiska expansionen som inleddes av koncernen för knappt fem år sedan omfattade främst Storebrandfonderna, men har nu kommit att även omfatta SPP fonderna. Detta har föranlett en utvecklad varumärkesstrategi som innebär att SPP Fonder planerar att byta namn till Storebrand Fonder under Q2.

– Vi har länge sett en stor efterfrågan på våra fonder i Sverige och har i takt med att vi som koncern etablerat oss internationellt även sett en efterfrågan från kunder i framför allt Finland men även Norge och Danmark. Vi var tidigt ute med att erbjuda hållbara indexnära fossilfria fonder, något som väcker intresse även utanför våra egna landsgränser, säger Åsa och tillägger;

– Ett tydligare gemensamt varumärke innebär att vi nu kan erbjuda en bredare palett av innovativa och hållbara fonder på flera marknader under ett och samma varumärke – Storebrand.

NOT: SPP Pension och Försäkring i Sverige behåller varumärket SPP.

Hållbarhet alltid högt på agendan och biologisk mångfald viktigare än någonsin

I takt med att klimatkrisens effekter blir allt tydligare förstärks vikten av hållbart sparande, men finansbranschen kan inte agera i ett vacuum. Det krävs förnyad kraft och ett ökat samarbete mellan politik, näringsliv och civilsamhälle för att lyckas att hålla den globala uppvärmningen väl under 1, 5 grader.

– Vår förhoppning är att vi under 2022 ska kunna öka samarbetet med nordiska branschkollegor och andra starka krafter för att skynda på och bidra till en hållbar omställning. Än så länge går det att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar radikalt och att vi integrerar natur och biologisk mångfald till klimatekvationen. Det måste utvecklas nya smarta sätt att mäta och integrera risker kopplat till förlust av biologisk mångfald i investeringsprocessen.

– Vår natur är inte bara det största offret för klimatförändringarna utan även den största bidragsgivaren till världsekonomin. Det är viktigt att ha i åtanke. Det är därför helt ohållbart att inte integrera riskerna med förlust av biologisk mångfald i arbetet framåt. Positivt är att frågan stod högt på agendan under klimatmötet i Glasgow, men vi vet alla att det inte räcker med fina ord och tomma löften. Det krävs konkret handling, avslutar Åsa.

Jan Erik Saugestad, VD Storebrand Asset Management kommenterar varumärkesändringen och den stärkta positionen och på den nordiska marknaden.

“Storebrand har haft en fantastisk resa de senaste åren och vi ser stor potential i ett starkare nordiskt varumärke samtidigt som vi bygger lokal närvaro på marknader där vi är aktiva”

“Det finns en stark efterfrågan på flera av SPP Fonders fonder utanför Sverige som vi nu kan ta ut på ett smart och effektivt sätt när vi byter namn på SPP Fonder till Storebrand Fonder. Med ett gemensamt varumärke kommer vi i större utsträckning än idag kunna dra fördelar av varandra och vi kommer att få en tydligare profil som ledande på hållbarhet i Norden och internationellt”

“SPP Fonder är redan idag en helt integrerad del i Storebrand Asset Management. Att vi knyts närmre varandra är därmed helt naturligt och kommer att stärka oss lokalt i Sverige men också internationellt med fokus på Norden”

“Storebrand Fonder Sverige kommer fortsatt vara ett svenskt bolag med Åsa Wallenberg som vd. Åsa är redan idag även nordisk fondchef i Storebrand”

“Vi har ett brett utbud av hållbara investeringslösningar och erbjuder allt ifrån fonder, till infrastruktur och fastigheter vilket gör oss till en attraktiv partner för framför allt institutionella investerare”

“Storebrand har per idag lokala filialer i Sverige och Danmark men ett starkt fotavtryck i samtliga nordiska länder (Finland och Island), inklusive flera marknader i Europa så som UK, Nederländerna och Tyskland. Fler filialer är på gång”

“Vi har valt en succesiv etableringstakt vilket vi tror är bra. Det ger oss möjlighet att få kunskap om de olika marknadsförutsättningarna, vilka erbjudanden som funkar var, samtidigt som vi stärker organisationen kontinuerligt och etablerar effektiva strukturer för hur vi ska arbeta framåt. Vi vill bygga rätt från början och behålla vår Storebrandkultur som är en stor del av kraften i vår framgång”

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>