Kan finansbranschen bli bättre på onboarding av nya kunder?
Hem FINANSRÖST Kan finansbranschen bli bättre på onboarding av nya kunder?

Kan finansbranschen bli bättre på onboarding av nya kunder?

Publicerat av: Redaktionen

Företag i finanssektorn gör det ofta onödigt komplicerat att bli kund hos dem.

Ibland används till och med pappersblanketter som kunden måste fylla i.

Förutom att detta är besvärligt så gör det också det svårt att följa lagstiftningen om kundkännedom (så kallad KYC – Know Your Customer). Det är dags att ta det slutliga steget in i digitaliseringens era.

Oftast rör det sig om mindre företag som inte tagit tag i digitaliseringen fullt ut. Men även en del större skickar fortfarande ut pappersblanketter för nya kunder att fylla i. Det finns en rad skäl till att det vore är en bättre idé att göra detta digitalt:

  • Det sparar pengar genom att det blir mer effektivt
  • Kunderna gillar digitala tjänster
  • Bättre säkerhet

 Penningtvätt och korruption

Samma företag tror kanske inte att penningtvätt och korruption är något som deras kunder kan syssla med, och därför blir inte frågan prioriterad. Framför allt de mindre och medelstora företagen inom t.ex. finansiell rådgivning och förvaltning har inte alltid löst frågan med kundkännedom.  Till detta kommer också lagstiftning (GDPR) om hur känsliga personuppgifter lagras och när dessa behöver raderas.

Kan finansbranschen bli bättre på onboarding av nya kunder?

Robert Maricic, Key Account Manager på Penneo

I värsta fall har de sedan lång tid tillbaka ett Exceldokument på en dator eller nättjänst där de dokumenterat att de ställt frågan till kunden. Problemet är att det finns en rad regler kring hur företagen måste hantera sin kundkännedom. Det räcker till exempel inte att fråga kunden vid ett enstaka tillfälle, som till exempel när kunden är ny, och sedan låta detta vara nog.

Dessutom ingår företag inom finans bland de kategorier av företag som pekas ut i Penningstvättslagen. De har alltså ett ansvar att följa lagen.

 Effektivitet och kundnöjdhet

Företagen har ofta en strid ström av kunder. Det är därför inte så enkelt att hålla koll på allihop. Detta är den viktigaste orsaken till att företagen behöver ersätta existerande manuella processer och satsa på automatisering. Idag finns det system på marknaden som är särskilt avsedda för att hantera onboarding av nya kunder samt kundkännedom åt företagen.

Att ta bort manuella processer och istället göra sin onboarding digitalt är helt enkelt betydligt mer effektivt. Anställda sparar mycket tid – och blir själva mer nöjda eftersom de slipper enformigt pappersarbete.

Väldigt viktigt att notera är att även kunderna blir mer nöjda. Besvärliga formulär eller att till och med behöva vara på en viss plats för att fylla i papper uppfattas som gammaldags och besvärligt. Att ge möjligheten att göra det som krävs via mobilen, sin dator eller surfplatta uppfattas däremot som kundtillvänt och enkelt.

Robert Maricic, Key Account Manager på Penneo

 

Relaterade Artiklar