FinTech blir en av 2019 års stora måltavlor för cyberattacker

Finansiella företag riskerar att i ännu större grad bli måltavlor för IT-relaterade attacker under 2019.

FinTech blir en av 2019 års stora måltavlor för cyberattacker 1Det menar IT-säkerhetsleverantören Palo Alto Networks i sina förutsägelser om trenderna för IT-hot under kommande år.

Teknikutvecklingen i den finansiella sektorn pågår i hög takt. Enligt Palo Alto Networks kommer den fortsatta utvecklingen av ny teknik inom finanssektorn innebära att det finns mycket teknik som kan innehålla luckor. Det finns alltid luckor i ny teknik – och det finns också de som gärna vill försöka hitta dem.

Greg Day, Säkerhetschef i EMEA för Palo Alto Networks, nämner att nya EU-regler är ett av skälen till att tredje part får tillgång till bankdata: ”Som alla förstår pågår det nu mycket diskussioner hur externa leverantörer ska få tillgång till data från bankerna. Alltid när det är fråga om komplexa processer är det bara mänskligt att det kommer ske misstag. Därför kommer angripare testa hur de kan använda den nya öppenheten för att hitta nya metoder för intrång under 2019.”

Den kanske mest uppmärksammade IT-relaterade brottsligheten i Sverige under året som gått har handlat om hur människor lurats att använda sitt bank-ID på ett felaktigt sätt, och då gett bedragare tillgång till sitt bankkonto. Nu jobbas det hårt från bankerna för att sätta stopp för brotten men eftersom vinsterna är stora kommer bedrägeriförsöken garanterat fortsätta även under 2019.

Alla förutsägelser från Palo Alto Networks om IT-säkerheten under 2019:

  1. Säkerheten för molntjänster blir allt viktigare
  2. Artificiell intelligens kommer användas för såväl intrång som skydd
  3. GDPR slår till på allvar – nu kommer lagstiftningen provas i domstol
  4. FinTech växer och utnyttjas därför för fler intrång
  5. Ökade möjligheter att använda IoT för intrång
  6. Säkerhetssamarbetet mellan olika IT-säkerhetsleverantörer blir ännu bättre