Det ökade distansarbetet påverkar den digitala sårbarheten markant

Då fler än vanligt arbetar från distans har det skapat en markant ökad digital sårbarhet.

Det ökade distansarbetet påverkar den digitala sårbarheten markant 1Det är därför viktigare än någonsin att försöka minimera sitt risktagande på Internet.

Vi kan exempelvis se en ökning av så kallade “recon”, det vill säga undersökande eller jagande aktiviteter mot IP-adresser som är kritiska anslutningspunkter för bland annat virtuella privata nätverk (VPN) eller andra distanslösningar som används flitigt av företag som arbetar från distans just nu.

Det finns dock möjligheter och mycket företag kan göra för att undvika att vara enkla byten vid cyberattacker.

– Ett vanligt misstag som många företag gör när de hanterar sina digitala workspace-lösningar är att de är för naiva när de namnger sina tjänster. Man kan idag göra namnuppslag för DNS på vilket storföretag som helst och med väldigt enkla medel få fram vilka IP-adresser som är helt avgörande för distansarbetande. Vi ser allt för ofta sådana kritiska IP-adresser namngivna med exempelvis “VPN”, “remote” eller “gateway”. Det är ungefär som att märka upp en dörr på baksidan av en bank med ordet kassaskåp, alltså lite som att be om trubbel, säger Sebastian Rosendahl, Business Area Manager Cyber Security på IT-Total.

Vanligtvis kanske 90% av företagets anställda arbetar från ett kontor. Men utifrån vad vi ser nu är dom siffrorna mest troligt snarare de motsatta. Och med ett utbrett distansarbete följer även ett ökat antal enheter som inte är under full kontroll av säkerhetsavdelningen också öppnar upp för hackers och främmande makter att hitta vägar in i sårbara system och genomföra phishingattacker.

– Mitt tips är att se över skyddet av de anslutningsmöjligheter som just nu nyttjas flitigt. Skyddet behöver ha förmåga att stå mot en överbelastningsattack, men även möjlighet att kunna stoppa redan kända dåliga enheter som skickar trafik mot företaget. Dessutom medför ett Internetskydd ofta både bättre prestanda och stabilitet för din digitala miljö. Företag har alla möjligheter att med trygghet och självförtroende fortsätta arbeta på distans så länge man har koll på sitt skydd mot riskerna som det medför, säger Joakim Sundberg, VD och grundare på Baffin Bay.