​Stort intresse för seminarium om cybersäkerhet

Måndagen den 28 september hålls från Videum Science Park ett digitalt seminarium för att öka medvetenheten om cyberattacker med fokus på mindre företag.

​Stort intresse för seminarium om cybersäkerhet 1
​Stort intresse för seminarium om cybersäkerhet

Deltagarlistan närmar sig 100 personer, vilket visar på ett stort intresse och allvaret i ämnet.

Under seminariet som ordnas av Videum Science Park, Combitech, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) och Teknikföretagen synliggörs och exemplifieras hotbilden och deltagarna får praktiska tips kring skyddsåtgärder. Bland de medverkande finns Säkerhetspolisen (SÄPO) som kommer att redogöra för hotbilden.

– Intresset har varit över förväntan, säger Videums Stefan Uppman som samordnar eventet. Vi kommer att passera 100 anmälningar. När vi kikar i deltagarlistan finns representanter från såväl lokalt privat näringsliv som offentlig sektor, deltagare vi ser ofta på våra event och helt nya namn. Genom de geografiska möjligheterna med digitala event och vårt nätverk av science parks runt om i landet ser vi också att vi även har deltagare från helt andra delar av landet, vilket visar på kraften och nyttan av samarbeten och att dela kunskap.

DATUM 28 september
TID klockan 10-12
PLATS online, alla deltar via dator eller mobil