”Ett smörgåsbord fullt av kunskap och inspiration!”
Hem PARTNERZONENUTANIX ”Ett smörgåsbord fullt av kunskap och inspiration!”

”Ett smörgåsbord fullt av kunskap och inspiration!”

Publicerat av: Redaktionen

[FINANSPARTNER] Ytterligare ett årligt och uppskattat event fick i år genomföras digitalt, nämligen Nutanix .Next Conference som genomfördes under tre dagar med hela världen som publik.

”Ett smörgåsbord fullt av kunskap och inspiration!”

Dheeraj Pandey är grundare, CEO och Styrelseledamot i Nutanix

Det var ett minst sagt imponerande upplägg som Nutanix bjöd in till. Ett gediget och fullmatat program som fyllde inte mindre än tre dagar.

Ett smörgåsbord fyllt med intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, demos, produkttester, chatforum, utbildningar med mera. Dag två avrundades med underhållning och prisutdelningar. I pauserna fanns en DJ i studion som spelade musik för oss. Ett kreativt sätt att på bästa sätt fylla tomrummet av det mingel som i år inte kunde genomföras fysiskt. Möjligheten till chatdiskussioner gav ändå deltagarna en chans att interagera med varandra under hela eventet. Inte mindre än 273 talare gjorde tillsammans med konferencier Georgie Barrat sitt bästa för att de digitala besökarnas kunskapshunger skulle mättas. Den målsättningen uppfyllde Nutanix och deras medarbetare på bästa sätt med årets upplaga av .Next Conference med tillägget Digital Experience.

Det gäller att tygla kaoset

Dheeraj Pandey är grundare, CEO och Styrelseledamot i Nutanix. I hans öppningsanförande lyfter han fram det faktum att den pågående pandemin under sex månader har drivit på den digitala transformationen i en hastighet som motsvarar fem till tio år i den tidigare utvecklingstakten. Han ger oss en intressant bild av vad han och Nutanix ser i sin spåkula för de kommande tio åren. Han gör det genom att först titta tillbaka på de senaste decennierna. Det handlar om infrastruktur, konsolidering och styrning av datacenter men även utvecklingen av olika molnplattformar. Dheeraj menar att varje nytt steg har bestått av en första fas där kaoset har fått regera. Det är en jobbig men nödvändig och lärorik period som sedan övergår i ett läge där vi tyglar kaoset och skapar effektivare och enklare lösningar i form av ”One Click Solutions”.

Dheeraj förutspår att de kommande tio åren kommer att handla om konsolidering av olika molnplattformar såsom publika och privata moln samt uppkopplingen av slutenheter. Fokus för åren 2020 – 2030 kommer att vara att skapa en Hybrid Cloud Infrastructure (HCI) som, med Dheerajs egna ord, gör det möjligt för oss att; Run Better, Run Faster and Run Anywhere.

Det kommer stundtals att vara en resa med inslag av kaos men tillsammans kommer vi att klara av det, avslutar Dheeraj Pandey engagerat sin Keynote.

En imponerande talarlista

En av alla föredragshållare var USA:s före detta utrikesminister Doctor Condoleezza Rice. Hon är numera professor i fysik på Stanford Universitetet. Hon har i hela sitt liv varit engagerad i skolvärlden. Hon ställer den retoriska frågan;

Är det en evolution eller en revolution som vi upplever inom utbildningsvärlden just nu?

Hon menar att svaret på den frågan inte är självklart men att det, som i de flesta fall, finns både positiva och negativa effekter av den snabba teknikutveckling som nu drivs på av bland annat Covid-19 pandemin.

Condoleezza säger att Skol- och Universitetsvärlden alltför länge, generellt sett, har stoppat huvudet i sanden när det gäller att ta hjälp av ny teknik inom utbildning. En av flera utmaningar med distansundervisning är att säkerställa att alla elever har tillgång till tekniken på samma villkor. Det är självklart svårt att uppnå en absolut rättvisa då det finns flera parametrar som påverkar, såsom hemförhållanden och uppkopplingsmöjligheter. I värsta fall kan det bidra till en växande klyfta där en del elever riskerar att hamna utanför. Hon menar ändå att om eleverna har tillgång till tekniken på, i princip, lika villkor kan det ge fördelar jämfört med traditionell klassrumsundervisning.

I ett klassrum har eleverna olika förutsättningar för att ta plats, våga fråga, få arbeta ostört med mera. I en fungerande distansundervisning blir det mer rättvisa förhållanden, menar Condoleezza. Hon avslutar med att ta sig själv som ett exempel på en annan framgångsfaktor nämligen individuell studietakt. När hon var liten och gick i skolan hade hon svårt att förstå och lära sig geometri. Tack vare att hennes matematiklärare tog sig tid med att stanna kvar en stund efter skolan fick Condoleezza en chans att greppa geometrin. Mot den bakgrunden menar hon att de tekniska verktygen för utbildning på motsvarande sätt ger eleverna en chans att arbeta med sin inlärning i sin egen takt.

Ett av flera exempel på skolor som har tagit hjälp av Nutanix är Florida Virtual School (FLVS), berättar David Sangster som är Chief Operating Officer på Nutanix.

FLVS grundades år 1997 och var då USA:s första Internetbaserade Public High School. Skolan var precis igång med planeringen av att utöka verksamheten från 200 000 elever till flera miljoner studenter. Den expansionen var planerad att implementeras under ett antal år. Då slog Covid-19 till och Floridas utbildningsdepartement bad skolan att omedelbart skala upp verksamheten till 2,7 miljoner studenter. Detta för att kompensera för de många skolor som fick stoppa sin verksamhet på grund av nedstängningen av delstatens samhällsfunktioner. FLVS tog hjälp av Nutanix för att snabbt bygga en stabil och säker lösning för utbildning i realtid.

Sjukhusbesök undviks

En annan samhällsfunktion som har drabbats hårt är självklart sjukvården. Den uppenbara utmaningen med ett stort antal svårt sjuka patienter i Covid-19 tillsammans med de närmast outhärdliga påfrestningar som vårdpersonalen utsätts för är självklart det första vi tänker på.

Under ledning av Tarkan Maner, Chief Commercial Officer på Nutanix, samtalar Safar Chaudry, SVP & CIO på Seattle Children’s Hospital, och Sridhar Mullapudi, SVP på Citrix, om ytterligare utmaningar som sjukvården ställs inför i dessa tider.

Safar berättar att verksamheten på sjukhuset i Seattle har ändrats dramatiskt på väldigt kort tid. De flesta vårdtagare vill helt enkelt inte åka till sjukhuset i nuläget. Före pandemin hade sjukhuset inga medarbetare som arbetade hemifrån eller utanför sjukhusets lokaler. På några veckor ändrades förutsättningarna radikalt. Nu har sjukhuset hela 4 000 medarbetare som jobbar uppkopplade. Tillsammans med Nutanix och Citrix har man skapat IT-lösningar, bland annat en Virtual Desktop, som klarar av det stora trycket av distansarbete mot sjukhusets vanliga vårdsystem.

Sridhar påpekar att såväl patient- som IT-säkerheten är viktiga faktorer i de lösningar som man snabbt har fått skala upp för att möta behovet av uppkopplade enheter. Han menar att även när världen har fått ett fungerande vaccin mot Covid-19 kommer ett stort antal människor att fortsätta arbeta hemifrån. Därför växer behovet av en fungerande Hybrid Work Model.

Safar lyfter också fram en annan aspekt av de nya förutsättningarna och det handlar om utbildning. Han berättar att sjukhuset har fått utbilda sin personal i hur de ska arbeta virtuellt. Dessutom har de haft informations- och utbildningsinsatser som har riktat sig mot patienterna och deras föräldrar. Seattle Children’s är en stor vårdorganisation med totalt 46 kliniker fördelade på fyra delstater. Safar säger att ytterligare en utmaning är att säkerställa att alla barn som tillhör deras region har så lika förutsättningar som möjligt när det gäller tillgången till datorer, surfplattor med mera. Många familjer har ingen tillgång till uppkopplingsbara enheter överhuvudtaget. För att lösa det har man satt upp ”IT-kiosker” på sina kliniker för att ge patienter möjlighet att den vägen kontakta sin läkare och vårdpersonal digitalt. Även här är IT-säkerheten en stor utmaning. Krav och förväntningar på snabb uppkoppling och åtkomst till sjukjournaler med mera har också ökat från sjukpersonalens sida.

När det gäller patientsidan är Safar övertygad om att kravet på snabba läkarkontakter i realtid, såsom Virtual Tele Visits, är här för att stanna och något som sjukvården behöver ställa om till.

Why?

Under de tre dagarna fanns det otroligt många intressanta programpunkter att ta del av. En som stack ut lite var Simon Sinek som är författare men även använder titeln Obotlig optimist när han är ute och håller föredrag. Han är en väldig uppskattad och ofta anlitad föreläsare i ämnet ledarskap.

Dheeraj Pandey samtalar med Simon runt hans syn på ledarskap och humanism. Dheeraj inleder med att be Simon utveckla sina tankar om ”The Why”.

Simon berättar att han tröttnade på att lyssna på den eviga dragkampen mellan de som menar att Vision är viktigast och kommer i första hand medan andra menar att Mission är det som allting startar med. När Simon tittade lite närmare på de båda grupperingarnas argumentation insåg han att de egentligen pratade om samma saker men med olika namn. Då myntade han begreppet ”The Why” och gav ut boken; Start with Why.

”Det är nyttigt och klokt att ibland stanna upp och ställa sig frågan; Varför gör jag det här?”, menar Simon.

Han anser även att många ledare blandar ihop egenskaperna att vara positiv och att vara en optimist. En ledare som går runt och intalar sig själv och alla medarbetare om att allting är positivt och bra, även när det inte är det, riskerar att förlora i förtroende. En ledare som däremot är optimist kan erkänna och inse att just nu är det motigt och vi har problem i vår verksamhet. Genom ett optimistiskt förhållningsätt kan den ledaren ändå hålla igång sitt teams medarbetare och skapa en kultur där alla känner att de kommer att lyckas med sin utmaning. Till och med om det inte känns helt klart ifall det kommer att ske imorgon eller om några månader. Genom ett optimistiskt ledarskap bygger man ett förtroende för varandra och ökar sannolikheten för att lyckas med uppgiften förklarar han.

”Jag får ofta frågan om vad som är extra viktigt ur ett ledarskapsperspektiv i dessa pandemitider. Ingenting, svarar jag. Ett bra ledarskap är ett bra ledarskap oavsett vilka omständigheter det bedrivs i. Om jag däremot ska lyfta fram något som jag tror har blivit en positiv effekt av hela situationen så är det att vi har blivit påminda om vårt behov av att vara tillsammans och bry oss om varandra. Jag vet flera exempel på organisationer där chefer och andra har satt sig ner och ringt runt till varenda medarbetare för att ställa den enkla frågan; Mår du bra? Det är jättebra att detta görs MEN varför gör vi inte det även i vanliga fall?!”, undrar Simon.

Det finns ingen mållinje

Dheeraj ber även Simon att utveckla sina tankar runt ”The Infinite Games” som är titeln på hans bok som kom ut år 2019.

”Det finns en kategori av spel som är oändliga (Infinite) och som per definition inte har något slut. Det finns ingen vinnare och därför heller inga förlorare. Till skillnad från till exempel fotboll och ishockey kan reglerna ändras efter hand och syftet med spelet är att deltagarna ska utvecklas. Jag tror att det synsättet måste in i affärsvärlden också”, svarar Simon.

Han menar att en vision är något som du ska kunna se och drar parallellen till engelskans View (Se).

”När jag hör företagsledare säga att – Vår vision är att vi ska bli nummer ett – känner jag att det är ingen vision och ställer mig frågan; Hur ska ett företag kunna vinna när det inte finns någon mållinje?”, fortsätter han.

Dheeraj frågar honom om vad företag ska tänka på när det gäller marknadsföring och produktutveckling.

”Ett stort misstag som flera gör är att sätta det egna företaget i centrum och glömma bort kunden. När musikbranschen för ett antal år sedan hade fullt fokus på sig själva och sina distributionskanaler tappade de bort kunderna. De som faktiskt köpte skivorna. Plötsligt kommer Apple och Steve Jobs och lanserar sina MP3-spelare. Spelplanen förändrades totalt. Exakt samma misstag gör filmbranschen och nu ser vi nya aktörer som till exempel Netflix. Det gäller att stanna upp och ställa sig frågan; Varför gör vi det här?”, svarar Simon Sinek.

Dheeraj Pandey avslutar samtalet med att avslöja att ”The Why” för honom och Nutanix är att göra programmering osynlig i meningen att tekniken ska bara finnas där och fungera utan att ta onödig plats och fokus.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det skulle förvåna om någon lämnade detta fullspäckade smörgåsbord hungrig.

För mer informaion: Klicka på Nutanix 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>