Hem Teknik Mjukvara – den största it-relaterade utgiften för företag

Mjukvara – den största it-relaterade utgiften för företag

Publicerat av: Redaktionen

Företagens utgifter och investeringar i data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, uppgick till 72,4 miljarder kronor 2019.

Mjukvara – den största it-relaterade utgiften för företag 4De största företagen, med 250 anställda eller fler, stod för 70 procent av de totala utgifterna samt investeringarna i hård och mjukvara under 2019.

Företagen kan, utöver utgifter och investeringar i mjukvara, även ha egen personal, till exempel systemvetare eller programmerare, som arbetar med utveckling av mjukvara.

Andel av företag med egna anställda som arbetade med utveckling av mjukvara, per sektor, 2019
Sektor Andel av samtliga undersökta näringsgrenar
Varuproducerande företag (05-43) 8%
Tjänsteproducerande företag (45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 64-66, 68, 69-82, 90-93, 95.1) 14%
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1) 60%
Totalt (samtliga undersökta näringsgrenar) 11%

Under 2019 var det 11 procent av företagen som hade personal som arbetade med utveckling av mjukvara. Andelen företag var störst inom sektorn informations- och kommunikationsteknik (IKT-sektorn), med 60 procent.

Mer än hälften av utgifter för och investeringar i it utgörs av mjukvara 

Företagens utgifter och investeringar i data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, miljoner kronor, 2019
Näringsgrensindelning (SNI) Datautrustning Telekommunikationsutrustning Mjukvara
Utvinning av mineral (SNI 05-09) .. .. ..
Tillverkning (SNI 10-33) 2 205 1 246 9 869
Byggverksamhet (SNI 41-43) 762 496 1 112
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (SNI 45-47) 2 594 783 8 047
Transport och magasinering (SNI 49-53) 541 325 2 357
Hotell- och restaurangverksamhet (SNI 55-56) 304 78 348
Informations- och kommunikationsverksamhet (SNI 58-63) 3 225 6 716 8 075
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) 1 021 283 10 700
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 238 125 852
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 264 36 508
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1) 3 276 6 751 7 880
Totalt (samtliga undersökta näringsgrenar) 13 305 10 840 48 220

Mjukvara är den post som utgör störst andel av totala it-relaterade utgifter och investeringar. På elva år har mjukvara ökat med 76 procent för små företag (10-49 anställda), och 72 procent för medelstora företag (50-249 anställda). Utgifter och investeringar för hårdvara har sedan 2009 ökat med 28 procent för små företag, och med 7 procent för medelstora företag.

Företagens utgifter och investeringar i hård- och mjukvara, medelstora företag (50-249 anställda), miljoner kronor, 2009-2019, 2019 fasta priser

Diagram

De medelstora företagen stod för 18 procent av de totala hård- och mjukvarurelaterade utgifterna och investeringarna under 2019, 13,4 miljarder kronor.

Företagens utgifter och investeringar i hård- och mjukvara, små företag (10-49 anställda), miljoner kronor, 2009-2019, 2019 fasta priser

Diagram

De små företagen stod för 11 procent av de totala hård- och mjukvarurelaterade utgifterna och investeringarna under 2019, 8,3 miljarder kronor

Tre branscher störst inom hårdvara

Informations- och kommunikationsverksamhet, Tillverkning och Handel är konsekvent stora aktörer inom hårdvara. Tillsammans stod de för 69 procent av de totala utgifterna och investeringarna, 16,8 miljarder kronor under 2019. De sammanlagda utgifterna samt investeringarna för hårdvara har minskat med drygt 328 miljoner kronor jämfört med året innan.

Företagens utgifter och investeringar i hårdvara, största branscher, miljoner kronor, 2016-2019, 2019 fasta priser

Diagram

Små företag investerade mindre i hård- och mjukvara

De totala investeringarna i hård- och mjukvara uppgick till 25,1 miljarder kronor under 2019, 35 procent av de totala utgifterna och investeringarna.
För stora och medelstora företag utgjorde 39 respektive 40 procent, investeringar i hårdvara. Investeringar i mjukvara utgjorde 36 respektive 31 procent.
Små företag aktiverar kostnader i mindre utsträckning. Det innebär att de togs upp i resultaträkningen, snarare än att utgöra en tillgång i balansräkningen. Under 2019 utgjorde investeringar i hårdvara 28 procent, samt investeringar i mjukvara 18 procent. Vanligast var att aktivera kostnader för datautrustning som 2019 var 5,5 miljarder kronor.

Företagens investeringar fördelat på hård- och mjukvara, procent av total, 2019

Diagram

Operationell leasing – den vanligaste formen av leasing
Operationell leasing var den vanligaste formen av leasing av hårdvara under 2019. Av de totala leasingutgifterna för hårdvara utgjordes 92 procent av operationell leasing.

Företagens utgifter för operationell leasing av hårdvara, miljoner kronor, 2019

Diagram

De branscher som hade störst utgifter och investeringar i hårdvara var även de som hade störst utgifter för operationell leasing av hårdvara; Informations- och kommunikationsverksamhet, Tillverkning och handel. Deras sammanlagda utgifter för operationell leasing var 4,1 miljarder under 2019.
Köp av interna it-tjänster ökar

Företagens köp av interna och externa it-tjänster, miljoner kronor, 2014-2019, 2019 fasta priser

Diagram

Företagen köpte it-tjänster för 73,9 miljarder kronor under 2019. Årets undersökning visar på en liknande trend som föregående år, där interna köp av it-tjänster ökade procentuellt sett mer än externa köp av it-tjänster, 6 procent 2018 samt 15 procent 2019.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>