Untitled 11
Hem IT-Finans TrenderBetalningslösning Hög innovationsgrad inom digitala betalningar skapar nya utmaningar för svenska banker

Hög innovationsgrad inom digitala betalningar skapar nya utmaningar för svenska banker

Publicerat av: Redaktionen

Innovativa betallösningar och en hög grad av digital mognad gör den svenska betalmarknaden till en av de mest föränderliga i världen.

Övergången till alltmer innovativa betaltjänster har kraftigt ökat bankers behov av att investera i IT-infrastruktur för att modernisera sitt erbjudande. Det framgår av en global rapport från Accenture.

Rapporten, “Playing the Long Game in Payments Modernization”, är baserad på en undersökning av drygt 120 banker runt om i världen. Respondenterna fick bedöma sitt företags investeringar och erbjudande inom nya digitala betalningar, ett arbete som blivit allt viktigare i konkurrensen från icke-traditionella banker och fintech-företag. Den digitala utvecklingen inom banktjänster och betallösningar har även gjort att banker behöver förhålla sig till nya regleringar, som införs regelbundet för att kontrollera bankernas erbjudande.

I rapporten förutspår Accenture att närmare 420 miljarder transaktioner, värda totalt drygt 58 biljoner kronor, kommer att ske med kort och digitala lösningar istället för kontanter år 2023. Denna siffra kommer att stiga ytterligare till 400 biljoner kronor till år 2030. Förskjutningen mot digitala betalningar har givetvis satt press på bankerna, och 75 procent av bankerna i undersökningen uppger att pandemin har ökat vikten av att modernisera deras betalningssystem.

”Covid-19 har påskyndat övergången till digitala betalningar på ett sätt som banker runt om i världen inte har kunnat förutspå.”, säger Sofi Håkanson, verksam inom Accentures affärsområde Financial Services i Sverige. ” Medan andra delar av världen står inför utmaningen att övergå från kontanta till digitala betalningar, har vi i Norden och Sverige en situation där konsumenters beteenden och shoppingvanor istället kräver utveckling av redan befintliga betallösningar. Även om de traditionella bankerna i Sverige varit relativt duktiga på att utveckla digitala betallösningar, krävs omfattande investeringar i IT-infrastruktur och användarupplevelser för att möta kundernas ständigt förändrade kravbild.”

Övergången till digitala betalningar varierar kraftigt mellan länder

Accentures rapport har samlat statistik från 20 länder för att analysera den globala utvecklingen av digitala betalningar, men undersökningen visar även hur individuella marknader står sig i relation till andra. Beroende på hur stor andel av ett lands transaktioner som är kontantlösa, hur väl en region har anpassat sig till e-handel, och hur aktiva tech-bolag är på en marknad, står banker i olika länder inför olika utmaningar.

För att systematisk kartlägga och jämföra mognadsgraden för digitala betalningar hos banker i olika länder, använde Accenture sitt Payments Disruptability Index. Indexet mäter nivå av förändring inom banksektorn på olika marknader. Resultatet visar att den amerikanska marknaden varit den mest föränderliga, tätt följt av Storbritannien. Detta kopplas till att amerikanska och brittiska konsumenter sökt efter nya betalsätt och att andra aktörer än banker har tagit ökande andelar på betalmarknaden. Även den svenska marknaden sticker ut, som hamnar på en delad tredjeplats i listan. Medan andra marknaders förändring präglas av en övergång från kontanta betalningar till digitala, har den svenska marknaden präglats av en så pass hög innovationsgrad att den nu står inför nya utmaningar.

Banker i Sverige och Norden står inför komplexa utmaningar

8aef61140d4e9292 orgDe nordiska länderna är några av de mest kontantlösa i världen. Enligt en undersökning från Riksbanken år 2020, använde endast 9 procent av svenskarna kontanter vid sitt senaste köp. Det går att jämföra med 2010, då 39 procent uppgav att de hade gjort samma sak.1

Utbudet av betallösningar har dessutom ökat markant senaste tio åren. Det har gjort att bankkunder behöver göra flera aktiva val och sortera bland olika erbjudanden. Svenska konsumenter är generellt sett vana att använda digitala betallösningar vilket ställer ytterligare krav på traditionella banker att ta fram tjänster som kan konkurrera med utmanarna. I takt med att såväl traditionella som icke-traditionella banker investerar i betallösningar, ökar föränderligheten på hela betalmarknaden.

”Den digitala mognadsgraden i Sverige och Norden gör att bankerna i regionen står inför en komplex utmaning. Kunderna är vana vid innovativa användarupplevelser och snabba digitala betalsystem, det gör givetvis att de ställer högre krav på traditionella banker att erbjuda betallösningar som kan konkurrera med de tjänster som exempelvis fintech-bolag utvecklar. Konsumenterna är alltså redo för nya tjänster, men är så pass erfarna att de också är kräsna.”, säger Sofi Håkanson.

Modernisering av betallösningar ger inte automatisk tillväxt

92 procent av bankerna i undersökningen ansåg sig vara nöjda med sin utveckling av nya system för betalningar. Även om många av dem angav att tillväxt var en målsättning för denna utveckling, svarade endast 13 procent av respondenterna att deras omsättning från betalningar hade ökat mer än den genomsnittliga marknadstillväxten på 6 procent

Dessutom hindras många banker av kostnader för att underhålla befintliga system för betalningar. Två tredjedelar av bankerna uppgav att utgifterna för underhåll av redan etablerad teknik för betallösningar, hindrade dem från att investera i nya tjänster. Även om många banker exempelvis har övergått till molnbaserade lösningar i andra delar av verksamheten, så har endast 38 procent av bankerna investerat i molntjänster för deras betallösningar.

“Det är lätt att alla typer av aktörer på betalmarknaden, inklusive detaljhandeln och fintech-bolag, fastnar i en ond cirkel att förbättra sina befintliga system för betalningar genom att implementera kortsiktiga lösningar för att möta branschstandarder och minska kostnader. Betalaktörerna står inför en ny verklighet nu, med ökade kundkrav och en strid ström av nya konkurrerande erbjudanden. För att lyckas behöver de göra digitala betallösningar till en affärsprioritet, inte bara något som läggs på IT-avdelningen. Framgångsrika betalaktörer ser sina betallösningar som en integrerad och viktig del av deras totala erbjudande, och lägger fokus på en flexibel IT-infrastruktur och molnbaserade lösningar som implementeras över hela verksamheten. Dessutom behövs en långsiktig strategi för att vara förberedd på oväntade scenarion som kan förändra förutsättningarna på betalmarknaden.”, säger Sofi Håkanson.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>