EIB stöder teknisk innovation hos Flexenclosure

Europeiska Investeringsbanken (EIB) har slutit ett finansieringsavtal om 7,5 miljoner euro med Flexenclosure, en specialistdesigner och tillverkare av intelligenta hybridkraftsystem och prefabricerade modulära datacenter för ICT-industrin.

Finansieringen från EIB ska användas för att öka Flexenclosures forskning- och utveckling, vilket möjliggör för bolaget att bibehålla och stärka sin ledande position på tillväxtmarknader i Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Central- och Sydostasien.82c8083f8243d573_800x800ar

Flexenclosure har två produktlinjer – eSite, hybridkraftsystem för basstationer i områden som helt saknar eller har dåliga elnät, och eCentre, prefabricerade modulära datacenterbyggnader. Båda produktmarknaderna växer snabbt – såväl i storlek som i omfattning – och med EIBs stöd kan Flexenclosure dra full nytta av denna tillväxtmöjlighet och skala upp sin verksamhet avsevärt.

”Tillgång till tillförlitliga kommunikationsverktyg är av avgörande betydelse i varje ekonomi och samhälle i dessa dagar”, säger EIB:s Vice President Jan Vapaavuori. “Flexenclosure erbjuder miljövänliga och innovativa lösningar för att bygga ut kommunikationssystem på tillväxtmarknader. Genom att göra det, levererar de inte bara tekniska alternativ till regioner som annars skulle ha svårt att ansluta till internet, utan stärker också basen för EU:s tillverkningsindustri och konkurrenskraften hos den europeiska ICT-industrin.”

Affären stöds av ”InnovFin” – EU-finansiering inom ramen för ”Innovators Mid-Cap Growth Finance”, som stöds finansiellt inom programmet Horizon 2020 Financial Instruments. Det är första gången ett svenskt företag får stöd inom programmet.

“Som ett innovativt cleantechbolag är vi glada över att få denna möjlighet med EIB. Det gör det möjligt för Flexenclosure att påskynda ett antal idéer som adresserar det ökade behovet av data- och telekommunikation på tillväxtmarknader”, säger Flexenclosures VD David King.