VirtusaPolaris och WorkFusion ingår samarbete för att leverera robotteknik och artificiell intelligens till finansbranschen

virtusa-LVirtusaPolaris, ett internationellt företag inom IT- och affärskonsulting, och WorkFusion, den ledande leverantören inom smart process automation (SPA), meddelar att företagen ingår partnerskap för att leverera nya automatiseringslösningar till bank- och finanssektorn. Kombinationen av VirtusaPolaris djupa kunskap inom bank- och finansbranschen och processhantering och WorkFusions teknikplattform kommer hjälpa kunder med att minska operationella kostnader samtidigt som kvaliteten, produktiviteten och flexibiliteten ökar.

– De flesta finansiella organisationer fortsätter att brottas med gamla system som inte anpassats efter dagens processer och regelverk, vilket leder till bristfällig processhantering och minskad effektivitet, säger Bob Graham, Global Solution Head inom bank och finans på VirtusaPolaris. WorkFusions robotteknik och kognitiva automatiseringsplattform i kombination med kunnandet och implementationslösningarna från VirtusaPolaris gör att kunderna kan öka träffsäkerheten, eliminera fel som beror på den mänskliga faktorn, minska kostnaderna genom snabb automatisering av manuella uppgifter och förkorta ledtiderna.

WorkFusions SPA-mjukvara ger tillgång till arbetskraftsorkestrering, robotteknik för processautomatisering och kognitiv automatisering vilket gör det möjligt för företag att bli mer flexibla och lyckas automatisera manuella processer med nyskapande artificiell intelligens. WorkFusions lösningar automatiserar repetitiva arbetsuppgifter vilket gör att personalen får mer tid åt kärnverksamheten. Kunderna har möjlighet att uppnå en avkastning på 50-80% under första året.

Med sitt Automation Center of Excellence stödjer VirtusaPolaris WorkFusions implementeringar runtom i världen för att hjälpa kunderna skapa ännu mer värde och minska time to market.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med VirtusaPolaris och leverera vårt gemensamma erbjudande till marknaden, säger Alex Lyashok, COO på WorkFusion. Företag inom bank- och finansbransch har fått upp ögonen för robotteknik och kognitiv automatisering. De använder vår mjukvara för att effektivisera processer inom bl.a. redovisning, fakturahantering, know your customer (KYC) etc. Vårt samarbete med Virtusa kommer ge kunderna en ännu djupare förståelse av teknik för automatisering.