undersökning: Yrket avgör om du vabbar eller vobbar
Hem FÖRSÄKRING Undersökning: Yrket avgör om du vabbar eller vobbar

Undersökning: Yrket avgör om du vabbar eller vobbar

Publicerat av: Redaktionen

Under småbarnsåren är vab mer regel än undantag och snart går vi in i vabruari, årets största vabperiod.

Efter pandemin myntades ett nytt begrepp – att vobba – att samtidigt kunna jobba och ta hand om sjuka barn.

Men det är inte alla som har möjlighet att vobba. Enligt en undersökning Länsförsäkringar genomfört verkar främst val av yrke avgöra vilka som vabbar och vilka som vobbar. -Fördelen med att vobba är att det inte påverkar lön och pension, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Som har räknat ut hur mycket du förlorar per dag på att vabba.

Inom gruppen tjänstemän uppger 38 procent att de ofta eller alltid vobbar. Motsvarande siffra för personer inom arbetaryrken är 7 procent. På samma sätt verkar lönen påverka vem som kan arbeta samtidigt som hen tar hand om ett sjukt barn. Bland föräldrar som har en inkomst på över 84 000 kronor per månad uppger 41 procent att de vobbar. Motsvarande siffra för föräldrar med en inkomst på under 50 000 kronor är 17 procent.

Länsförsäkringar har räknat ut hur vabbande påverkar tre personers ekonomi.  En av personerna, som tjänar 36 000 kronor i månaden och som vabbar en dag per månad kan räkna med att förlora 6 840 kronor per år i lön och pension, vilket är nästan 800 kronor mer än 2023. Till det ska läggas att den som vabbar kan gå miste om såväl karriär som löneutveckling.

-Då det är personer som inte kan vara borta från sina arbetsplatser som åker på den största ekonomiska smällen, där finns inget val, hen måste stanna hemma från jobbet och ta hand om sitt sjuka barn, säger Trifa Chireh.

Se i bilaga uträkningen för hur mycket tre personer med olika yrken och olika antal vabdagar förlorar i lön och pension. På förfrågan kan vi räkna ut antal vabdagar per län och kommun för 2023. Kontakta lena.bivner@lansforsakringa.se.

Tips till den som vabbar:

 •  Läs på vilka effekter vab och föräldraledighet kan få på din lön, pension och karriär.
 • Bestäm på förhand att ni ska vabba varannan dag.
 • Man kan starta ett kompletterande månadssparande för den som tar lite större ansvar och göra det till enskild egendom, så att det inte inräknas i en eventuell skilsmässa.
 • undersökning: Yrket avgör om du vabbar eller vobbar

  Trifa Chireh

  Om ni är gifta kan du ge bort premiepensionen. Det är ett enkelt sätt att föra över pengar till sin maka utan att behöva sätta av pengar här och nu, vilket kan vara skönt för ett hushåll med tajt ekonomi, där man vill kom­pensera sin partner. Det går till exempel att ge bort premiepen­sionen under småbarnsåren. Man gör det hos pen­sionsmyndigheten.se.

 • Den som tjänar mest kan amortera mest på bostadslånen om man äger den gemensamt.
 • Finns det andra i er närhet som kan hjälpa till och vabba, det kan tillexempel vara grannar, mor och farföräldrar eller vänner. Så länge de jobbar har de möjlighet att vabba.

Här är några fördelar med att vobba jämfört med att vabba:

 • Ger föräldrar möjlighet att anpassa sitt arbete efter barnets behov. Det kan innebära att man arbetar deltid, på oregelbundna tider eller hemifrån för att balansera arbete och familjeliv.
 • Genom att vobba kan föräldrar bibehålla en kontinuitet i sitt arbetsliv, vilket kan vara fördelaktigt för karriären. Det kan vara lättare att behålla kompetens och engagemang i arbetsuppgifterna jämfört med längre perioder av frånvaro.
 • Att kunna anpassa arbetsmängden och arbetsmiljön kan minska den stress som föräldrar upplever när de försöker balansera arbete och familj.
 • Kan främja föräldrarnas självständighet genom att de får möjlighet att organisera och planera sitt arbete och vård av barn själva.
 • Företag som stöder vobbing visar ofta att de värdesätter och främjar en sund arbetslivsbalans. Det kan bidra till en positiv arbetsplatskultur och öka lojaliteten bland de anställda.
 • Kan vara en del av en övergripande strategi för att uppmuntra delad föräldraledighet. Genom att erbjuda flexibla arbetsvillkor kan båda föräldrarna aktivt delta i vårdandet av barnet.

 

Relaterade Artiklar