Storbolagen särbehandlas visar undersökning

En undersökning från Alektum Group visar att 30 dagars kredittid fortfarande är vanligast i näringslivet.

Men storbolagen särbehandlas och Storbolagen särbehandlas visar undersökning 1får ofta längre kredittid. Dessutom är det vanligare att stora företag dröjer med betalningen.

Under hösten 2016 har Alektum Group genomfört en undersökning bland 350 ekonomichefer och andra personer med god insyn i företagens ekonomi. Trots goda tider visar undersökningen att var fjärde person (26%) oroar sig över sin likvida situation, antingen ofta eller vid ett par tillfällen varje år. Inte helt oväntat är oron störst i samband med semesterperioderna, vid sommaren eller som nu under jul- och nyårshelgen.

Nästan varannan respondent uppger att dessa perioder innebär sjunkande försäljning och att vart fjärde bolag (23%) brukar drabbas av dålig likviditet under en sådan period. – Även om ekonomin går på högvarv är många företag känsliga för perioder med vikande försäljning. Att det är vanligt med oro över den egna likviditeten tyder på att många företag saknar ekonomiska buffertar, säger Anders Svensson, inkassochef Alektum Group.

Undersökningen visar också att 30 dagars kredittid fortfarande är standard inom näringslivet. Sex av tio (62%) tillämpar 30 dagars kredittid samtidigt som majoriteten (60%) normalt inte ger sina kunder olika kredittider. Men stora bolag blir särbehandlade när det gäller hur lång kredittid som ges. Det är olika från bransch till bransch men i flera branscher/sektorer uppger minst hälften av de svarande att större företag generellt får längre kredittid än mindre bolag. – Samtidigt är de större bolagen sämre på att betala i tid, om man generaliserar. Tre av tio uppger att det är vanligare att stora bolag betalar efter förfallodagen jämfört med mindre bolag, säger Anders Svensson.

Undersökningen visar att företagen snabbt agerar om kunderna inte skulle betala i tid. Sju av tio (67%) svarar att de har som rutin att direkt efter förfallodag skicka ut en påminnelse till de som inte betalat i tid. Få drar sig sedan för att gå vidare med inkassokrav om kunden ändå inte betalar trots påminnelse.
Det finns skillnader beroende på vilken bransch som företaget verkar inom. E-handlare, detaljhandeln och företag inom resor och transport är mer drabbade av kunder som betalar sent. Dessutom tycker företag i dessa branscher i högre utsträckning att betalningsmoralen blivit sämre under de senaste åren.