Solidar förvärvar dinapensioner.se och förstärker kunderbjudandet

Solidar har förvärvat dinapensioner.se och blir ännu starkare inom pension, sparande och försäkringar.

Vi stärker därmed vårt erbjudande av Roland Johanssoninternetbaserade tjänster i kombination med vår personliga rådgivning.

Solidar fortsätter att växa och förvärvet av dinapensioner.se och ca 30.000 kunder är ytterligare ett steg mot en starkare position. Dinapensioner.se är en webbaserad tjänst där kunden får en snabb och enkel överblick av sitt pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk-, och livförsäkringar.

Kunderna kommer få tillgång till vår rådgivning kring sitt pensionssparande och sina försäkringar samtidigt som de också får tillgång till ett bredare kunderbjudande med fler spar- och försäkringsprodukter.

Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla vårt kunderbjudande till nytta för kundernas långsiktiga sparande och trygghet, säger Roland Johansson, koncernchef på Solidar.