Hebas ramverk för hållbar finansiering får högsta betyg
Hem FASTIGHETER Hebas ramverk för hållbar finansiering får högsta betyg

Hebas ramverk för hållbar finansiering får högsta betyg

Publicerat av: Redaktionen

Heba Fastighets AB lanserar ett uppdaterat finanseringsramverk för både grön och hållbarhetslänkad finansiering.

Ramverket är framtaget tillsammans med Handelsbanken i enlighet med nuvarande EU-taxonomin och European Green Bond Standard.

Hebas ramverk för grön och hållbar finansiering ger Heba möjligheten att emittera gröna och hållbarhetslänkade instrument. Ramverket möjliggör för investerare att stötta bolagets klimatarbete med mål om att reducera utsläppen av växthusgaser med 50 procent fram till år 2030. Hebas mål omfattar utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3 samt linjerar med Science Based Targets initiative (SBTi). Kriterierna för vilka projekt och fastighetstillgångar som kan finansieras inom ramverket utgår från EU-taxonomins krav och är i vissa fall än mer ambitiösa.

Hebas ramverk för hållbar finansiering får högsta betyg– För Heba är hållbarhet en helhet och vårt mål är att all finansiering på sikt ska vara hållbar. Vi har inför framtagandet av det uppdaterade ramverket spänt bågen ytterligare och antar de mest ambitiösa kraven som råder på marknaden just nu. Vi är oerhört stolta över att det arbete vi gör dagligen uppmärksammas som mycket ambitiöst och långsiktigt hållbart, säger Sanna Manitski, hållbarhetschef på Heba.

Ramverket har granskats av den oberoende organisationen Morningstar Sustainalytics. Deras bedömning är att ramverket leder till positiv miljömässig förändring samt värderar Hebas nyckeltal och hållbarhetsmål till ”Very Strong” respektive ”Highly Ambitious”.

Hebas ramverk linjerar även med International Capital Markets Associations (ICMA) Green Bond Principles och Sustainability-Linked Bond Principles samt Loan Markets Associations (LMA) Green Loan Principles och Sustainability-Linked Loan Principles.

Ta del av ramverket och granskningen på: hebafast.se

 

Relaterade Artiklar