Ökad transparens vid fastighetstransaktioner
Hem FASTIGHETER Ökad transparens vid fastighetstransaktioner

Ökad transparens vid fastighetstransaktioner

Publicerat av: Redaktionen

Finansinspektionen verkar för ökad transparens vid fastighetstransaktioner

I juni 2024 publicerade Finansinspektionen (FI) en kortrapport som belyser bristerna i informationen som emittenter lämnar vid fastighetstransaktioner.

De noterar att viktig information ofta saknas, vilket gör det svårt för investerare att göra korrekta bedömningar. I ett öppet brev bad de marknadens aktörer att ange vilken information som de anser behövs för att bedöma fastighetstransaktioner korrekt. Svaren som kom in visar en stor samsyn om nödvändiga uppgifter, bland annat information om underliggande överenskommet fastighetsvärde, fastighetsvärdet i relation till det bokförda värdet från senaste kvartalsrapporten och köpeskilling.

Ökad transparens vid fastighetstransaktioner

FI framhåller behovet av ökad transparens och poängterar vikten av att offentliggöra detaljerad insiderinformation. Detta inkluderar köpeskilling, fastighetsbeteckning, fastighetsvärde i relation till bokfört värde, hyresintäkter och andra väsentliga avtalsvillkor. Emittenter bör följa dessa riktlinjer för att uppfylla kraven enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) och FI kommer att fortsätta övervaka och säkerställa att informationen vid fastighetstransaktioner offentliggörs på ett transparent och korrekt sätt.

Värderingsdata har tillhandahållit tillförlitlig fastighetsinformation sedan 1987. Med vårt kraftfulla analysverktyg VD Pro får du tillgång till en hel del av den data som bör finnas med vid en fastighetstransaktion. VD Pro erbjuder användare möjlighet att snabbt och tillförlitligt generera nödvändig information om fastigheter, inklusive köpeskilling, marknadsvärden och andra relevanta detaljer, vilket säkerställer överensstämmelse med regelverket och underlättar transaktioner på marknaden.

Med vårt kraftfulla analysverktyg VD Pro står du bättre rustad för att möta informationskraven enligt Mar och att bidra till en ökad transparens vid fastighetstransaktioner.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy