Nya riktvärden för fastighetstaxering
Hem FASTIGHETER Nya riktvärden för fastighetstaxering

Nya riktvärden för fastighetstaxering

Publicerat av: Redaktionen

Förslag på dramatiskt höjd fastighetstaxering

Energiföretagen svarade den 17 juni på Skatteverkets remissförslag om beräkningsgrunderna för fastighetstaxering av elproduktionen. 

Energiföretagen svarade den 17 juni på Skatteverkets remissförslag om beräkningsgrunderna för fastighetstaxering av elproduktionen inför den allmänna fastighetstaxeringen 2025, AFT25. Skatteverkets förslag innebär ett dramatiskt ökat fastighetsskatteuttag för Sveriges elproduktion på omkring 1,5 miljarder kronor och bland annat att kärnkraftens riktvärden för fastighetstaxeringen ökar med 666 procent. 

Skatteverkets förslag till nya riktvärden för fastighetstaxering av elproduktion leder till mycket dramatiska höjningar av fastighetsskatteuttaget från 2025 på omkring 1,5 miljarder kronor per år för den svenska elproduktionen. En kraftigt ökad beskattning av elproduktionen fördyrar utbyggnaden som behövs för att klara elektrifieringen i industri och transporter och går därmed stick i stäv med de beslutade energi- och klimatpolitiska målen.

Nya riktvärden för fastighetstaxering

– Den extrema ökningen på 666 procent av riktvärdet för kärnkraft innebär ett ökat fastighetsskatteuttag på cirka 400 miljoner kronor per år som motverkar och fördyrar planerna på utbyggd kärnkraft. Vi anser att det är alldeles orimligt att Skatteverket inkluderar 2022 års exceptionella elpriser i beräkningarna som är ett av de främsta skälen till de kraftigt höjda riktvärdena i fastighetstaxeringen. 2022 års elpriser var tillfälliga och förorsakades framför allt av energikrisen till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och reflekteras inte i höjda marknadsvärden för elproduktion, säger Erik Thornström, expert på styrmedel och skatter på Energiföretagen Sverige.

Skatteverkets förslag med kraftigt ökade så kallade riktvärdeangivelser i fastighetstaxeringen får stora konsekvenser för flera kraftslag jämfört med 2019. Ökningen uppgår till mer än 666 procent för kärnkraften, 128 procent för vattenkraften respektive 134 procent för kraftvärmen. För vindkraften föreslås en ökning på 21 procent, där den lägre ökningen framför allt beror på att värdepåverkan för elcertifikat föreslås slopas som utgjort en stor del av taxeringsgrunden vid föregående taxering.

Regeringen behöver agera nu, om Skatteverket inte gör nödvändiga justeringar i taxeringsgrunderna för att nå mer verklighetsanpassade taxeringsvärden.

– En grundbult i fastighetstaxeringen är att taxeringsvärdena ska motsvara 75 procent av marknadsvärdena. Skatteverkets förslag och beräkningsmetod leder till omotiverade och alldeles orimliga ökningar av skatteuttaget. Regeringen behöver agera nu, om Skatteverket inte gör nödvändiga justeringar i taxeringsgrunderna för att nå mer verklighetsanpassade taxeringsvärden, kommenterar Erik Thornström,

Allmän fastighetstaxering av anläggningar för elproduktion sker vart sjätte år, senast skedde detta 2019. Innehavare av elproduktionsanläggningar betalar i normalfallet 0,5 procent i fastighetsskatt på taxeringsvärdena. Skatteverket har inför den allmänna fastighetstaxeringen 2025, AFT 2025, remitterat förslag till nya beräkningsgrunder för fastighetstaxeringen i föreskrifter och allmänna råd som Energiföretagen har yttrat sig över i ett remissvar den 17 juni. Energiföretagens remissvar i sin helhet kan läsas här.

Energiföretagen framför i remissvaret också att det finns behov av en bred utvärdering av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter då vi ser betydande brister i utformningen av dagens regelverk som leder till orimliga ökningar och oförutsebara svängningar i värderingen av elproduktionsenheter. Nuvarande taxeringsmodell är inte heller anpassad för den kraftiga utbyggnad av elproduktion som kommer att behöva genomföras framöver av bland annat kärnkraft och havsbaserad vindkraft.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy