Det är orimligt att hantera all data i egen regi
Hem PARTNERZONENUTANIX Det är orimligt att hantera all data i egen regi

Det är orimligt att hantera all data i egen regi

Publicerat av: Redaktionen

[FINANSPARTNER] Att hantera data är nödvändigt, och svårt.

Det är orimligt att hantera all data i egen regi

Mats Ericson, regionchef för Sverige. Danmark och Island, på Nutanix

Det blir enklare med molntjänster.

Bland många fördelar med databastjänster i molnet lyfter Mats Ericson på Nutanix, främst upp flexibiliteten som de ger. Det går att ändra beslut utan risk för en katastrof, vilket ofta är fallet med traditionella databaslösningar.

Traditionellt har arbetet med att lagra data och använda dem varit en uppgift som krävt team med specialistkompetens. Det började förändras med applikationer som kunde köras på persondatorer. Med molntjänster och mobilappar kan alla hantera och dra nytta av data.

En viktig fråga är om en användarorganisation måste äga varje hårddisk som data lagras på och ha egna verktyg och egen personal för att använda data. I en tid när mängden data som de flesta företag hanterar dubbleras varje år kan det bli en övermäktig ansats.

Den som vill ha all kapacitet i egen regi kommer aldrig att ha tillräckligt och det är inte troligt att mixen av lösningar kommer att vara rätt. Det blir en oöverstiglig uppgift att planera och hantera alla inköp som krävs. Det här är det starkaste skälet till att satsa på databas som tjänst (database as a service, DBaaS).

Ett annat viktig skäl är faktumet att de flesta applikationer använder sina egna databaser. Det finns all anledning att ifrågasätta det och det görs också i allt högre utsträckning. En anledning är att strategin att ha egna databaser för olika applikationer är en stark orsak till att silos växer upp, med allt vad det innebär av minskad flexibilitet och agilitet.

Vi lär få leva med det stora antalet databaser, i alla fall ett bra tag framåt. De flesta leverantörer kör på den strategin och kunderna kan inte byta ut alla sina applikationer mot sådana som delar på databaser, speciellt inte när det är ont om sådana. Man får helt enkelt finna lösningar för att sammanföra data när det behövs, för såväl analyser som operativa tillämpningar. Det är därför det finns integrationsplattformar, datalager och andra finurligheter.

Ett stort problem är att tålamodet för att sammanföra data blir allt kortare, samtidigt som problemen med att själv sköta alla aspekter av datahantering blir allt större. Lägg till det ökade krav på att få in data som redan finns på molntjänster i bilden.

Alla de här kraven pekar mot användning av databastjänster i molnmiljöer. Det blir enklare att skapa och hantera en stor mängd databaser. Det blir enklare att sammanföra data från många olika datakällor. Det ställs mindre krav på egen personal och kompetens, och på egna tidskrävande inköpsprocesser.

Den viktigaste aspekten av ”tjänst” för databastjänster är inte hanteringen för att lagra data, utan möjligheten att ge användare tillgång till de data de behöver, där de befinner sig och när de behöver dem, oberoende av hur data lagras. Tekniska aspekter är naturligtvis viktiga, men för användare är det omedelbara behovet att få tillgång till data viktigast. Det gäller såväl privatpersoner som söker efter restauranger och chefer som behöver fatta snabba beslut, och alla däremellan.

Om data behöver lagras lokalt av säkerhetsskäl, eller andra anledningar som t ex lagstiftning om integritet, går det att använda tjänster på privata moln. Att använda molntjänster för data gör det också lättare att anamma hybridmiljöer för IT, vilket många företag vill i dag. Chansen är också stor att det finns molntjänster som kan hantera speciella användningsfall, till exempel krav på höga prestanda, stora datamängder och att kunna använda ostrukturerade data och äldre dataformat.

Att använda molntjänster minskar dessutom risken att bli inlåst i långa supportkontrakt markant. Men den största fördelen för molntjänster för databaser är flexibiliteten. Den kan uttryckas som förmågan att kunna ändra strategier, utan allt för mycket besvär.

Relaterade Artiklar