Biometrisk autentisering är på väg

En Visa studien visade nyligen att banker, och myndigheter, är betrodd och föredrar av det brittiska folket att leverera biometriska autentisering betaltjänster. IT-Finans.se

Vi kommer sannolikt att se mer kundorienterade användarupplevelse och lösningar för att ersätta 3DSecure med statiska lösenord. SMS OTP vill stärka sin position för att öka säkerheten och blir kompatibla. Det är ibland långsamt och inte alltid användarvänligt. Biometrisk autentisering är stort steg framåt i användarupplevelsen.

I Sverige har bankerna förutsatt touchID, biometrisk autentisering, under en längre tid och det måste betraktas som en stor framgång. Signicat är i spetsen för denna utveckling och lanserar en global Signicat mobileID tjänst med touchID att hjälpa kunder över gränserna.