Verisec lanserar gratis ID-skydd lagom till bedragarnas högsäsong

I en ny undersökning som IT-säkerhetsföretaget Verisec tagit fram med hjälp av Novus framkommer det att var femte svensk känner någon som blivit utsatt för en ID-kapning och 42 procent av svenskarna känner oro för att själva bli utsatta.

Verisec lanserar gratis ID-skydd lagom till bedragarnas högsäsong 1Nu meddelar Verisec att man lanserat ett kostnadsfritt ID-skydd till den statligt godkända e-legitimationen Freja eID med syfte att skydda fler svenskar mot bedrägerier.

Lagom till sommaren, bedragarnas högsäsong, lanserar Freja eID ett kostnadsfritt ID-skydd. Freja eID är Sveriges enda statligt godkända mobila e-legitimation och med det nya ID-skyddet varnas användaren när en obehörig person försöker ändra folkbokföringsadress eller lägger till en extra adress till en individ.

En motåtgärd för att försöka minska antalet bedrägerier som ofta börjar med att bedragaren ändrar folkbokföringsadress eller registerar en särskild postadress hos Skatteverket.

I en ny undersökning av Novus på uppdrag av Verisec framkommer det att var femte svensk känner någon som blivit utsatt för en ID-kapning och 42 procent av svenskarna känner oro för att själva utsättas.

Samtidigt vet knappt 7 procent med säkerhet hur de ska gå tillväga om deras identitet kapas. Oron för ID-kapningar ökar även med åldern, 54 procent av de svarande mellan 65-79 år känner oro, jämfört med 27 procent av svenskarna mellan 18-29 år. Samtidigt svarade fler ur de yngre ålderskategorierna att de inte alls vet hur de ska gå tillväga vid en ID-kapning.

– Det är idag oroväckande enkelt att genomföra en ID-kapning, samtidigt som konsekvenserna för den utsatta individen kan bli oerhört svåra och i västa fall resultera i en personlig konkurs. Att så få svenskar dessutom med säkerhet vet hur de ska gå tillväga vid en ID-kapning är alarmerande.

– Här har vi som utgivare av e-legitimation, tillsammans med myndigheterna, ett stort ansvar för att trygga individen och eliminera de ID-relaterade bedrägerierna, säger Johan Henrikson, VD på Verisec.

Under 2018 har det inkommit runt 12 000 bedrägerianmälningar varje månad, vilket är en ökning med närmare 24 procent jämfört med samma period förra året. Enligt Nationellt bedrägericentrum sker det årligen över 200 000 ID-stölder och onlinebedrägerier, det innebär att drygt 550 svenskar kommer drabbas idag.

– Individen är idag väldigt utsatt och det är tyvärr en stor risk att man drabbas, inte minst under semestern när vi släpper på våra dagliga rutinerna och generellt har lite mindre koll på våra konton. Rent krasst så krävs det i princip en betalningsanmärkning hos Kronofogdemyndigheten för att helt undvika att ens identitet kapas, vilket säger en hel del om hur stort det här problemet är idag, säger Jan Olsson, förundersökningsledare på Nationellt bedrägericenter.

5 tips för att undvika ID-kapningar

  1. Lämna inte ut ditt personnummer på nätet och släng inte post med personlig information i soporna eller pappersinsamlingen.
  2. Undvik att skicka person- eller kontouppgifter via e-post. Kontrollera att aktuellt företag, myndighet eller organisation har begärt in uppgiften innan du delar någon känslig information.
  3. Använd tjänster som ger dig information direkt i mobilen eller via e-post om någon tagit en kreditypplysning på dig. Då kan du snabbt agera och stoppa krediten/lånet från att beviljas. Exempelvis Min Myndighetspost.
  4. Använd en e-legitimation som varnar om någon har ändrat din folkbokföringsadress eller registrerat en särskild postadress på ditt namn, exempelvis Freja eID+. Aktivera också adresslås hos Svensk Adressändring.
  5. Betrakta mobilen som en värdehandling. Låt ingen annan få åtkomst till den. Gör total återställning av mobilen innan du lämnar den på service som kräver att serviceteknikern måste komma in i mobilen.