Krypokaparen Coinhive påverkar 40 % av organisationerna globalt

Säkerhetsföretaget Check Points rapport över utvecklingen inom cyberhot och skadlig kod visar kryptokapningsattacker för femte månaden i rad dominerar rapporten i maj 2018.

Krypokaparen Coinhive påverkar 40 % av organisationerna globalt 1Kryptokapningsviruset Coinhive påverkade 22 % av de undersökta organisationerna föregående månad – en ökning med nästan 50 % jämfört med april.

Check Points forskning visar också att cyberkriminella fortsätter att attackera företagsnätverk genom att rikta in sig på sårbarheter i Microsoft Windows Server 2003 (CVE-2017-7269) och Oracle Web Logic (CVE-2017-10271). Trots att denna sårbarhet går att åtgärda genom patchning påverkades över 40 % av de undersökta organisationerna av respektive sårbarhet i Windows och Oracle.

– Cyberkriminella utnyttjar kända sårbarheter i hopp om att organisationer ännu inte har åtgärdat sårbarheterna, säger Åsa Edner, Sverigechef på Check Point. Cyberkriminella kommer alltid att leta efter de enklaste vägarna in i ett nätverk och det är därför oroande att så många organisationer inte ser till att ha den grundläggande säkerheten på plats.

Både globalt och i Sverige låg kryptokaparna Coinhive och Cryptooot på första, respektive andra plats i Check Points lista över de vanligaste skadliga koderna i april. På tredje plats i Sverige återfinns trojanen Nivdort, medan malvertising-viruset Roughted återfinns på tredje plats globalt.