Är CFO:n den nya CIO:n?
Hem RAPPORT/UNDERSÖKNING Är CFO:n den nya CIO:n?

Är CFO:n den nya CIO:n?

Publicerat av: Redaktionen

Bättre samarbete mellan CIO och CFO ett måste för tillväxt och utveckling.

CFO:n går in i en ny era.

I takt med att allt större mängder data från allt fler källor behöver hanteras och bearbetas, blir CFOn:s roll alltmer strategisk. Detta är något som kräver tekniska färdigheter samt ett direkt och kontinuerligt samarbete med IT-avdelningen.

Under 2022, i takt med att ekonomiavdelningen behöver arbeta närmare alla delar av organisationen, har CFO:n behövt utöka sitt verksamhetsområde för att även fungera som strategisk partner gällande bolagets operativa beslut. I det årliga bokslutet behöver CFO:n presentera och informera om händelser som har betydande inverkan på företagets framtid, något som kräver stora mängder information inte bara från ekonomiavdelningen, utan även från andra avdelningar inom företaget. Information om hållbarhet och ESG-kriterier, något som alla företag idag måste anpassa sig till, kommer att vara av yttersta vikt att redogöra för i årsredovisningen och kommer också att vara användbart för CFO:ns nya strategiska roll.

CFO:er är över lag i större behov av information idag än någonsin tidigare. Att ha en stor mängd data tillgänglig är dock krävande då det behövs både analytiskt tänkande och kunskap om tekniken för att få fram de mest relevanta insikterna. Man talar ofta om ”data steward”, en ny benämning som syftar på någon som har överblick över all data, ansvar för dess kvalitet och som kan kapitalisera på den. CFO:n går därmed in i ett arbetsområde som under lång tid dominerats av och varit förbehållet CIO:n. Dessa två funktioner kommer att behöva arbeta allt närmre varandra och framgångsrika företag kommer att vara just de där detta samarbete fungerar bäst.

Är CFO:n den nya CIO:n?Förutom mänsklig kompetens kräver datahantering även rätt verktyg. IT-avdelningen måste stödja ekonomiavdelningen genom att tillhandahålla system som är så pass användarvänliga att alla användare kan utföra databaserade analyser på egen hand. Detta kan uppnås genom en ökad användning av molnet då denna lösning är förkonfigurerad, inte kräver någon egen struktur i datacentret samt kan stödjas såväl som underhållas av en enda, specialiserad avdelning. Även frågan om hållbarhet kan med fördel skötas i molnet.

Det kan också antas att företag inom en snar framtid kommer att behöva göra mer än ESG-rapportering – de kan även komma att ansvara för den tillhörande redovisningen.

Molnet tillhandahåller den kraft som behövs för lösningar som bygger på artificiell intelligens, något som kommer att spela en viktig roll i CFOn:s arbete inom en snar framtid. AI kommer att kunna ge värdefullt stöd för att upprätthålla en översikt och automatisera utvärderingen av data. Ju mer data som är tillgänglig, desto svårare blir det för individer att känna igen mönster eller trender på egen hand. Till syvende och sist beror dock allt på datakvalitet – algoritmen fungerar bara bra om datan håller hög kvalitet, vilket innebär att utan tillräckliga- eller dåliga data, är även den bästa tekniken värdelös.

Det är dock viktigt att framhålla att CFO:n inte kan inte bedriva sin dagliga verksamhet utan medarbetare som vet hur man hanterar dataflöden och hämtar idéer från dem i realtid genom att skapa prognoser. Detta kräver anställda med lämplig kompetens såväl som datavetare, som kommer att bli alltmer förkommande inom ekonomiavdelningen. För ekonomichefer, som är vana vid att arbeta främst med revisorer, blir målet nu att få de nya

arbetsrollerna att förstå själva driftprocessen, från vilken de sedan kommer att bygga en effektiv algoritm.

Då det är av yttersta vikt att de som arbetar hemifrån inte blir avstängda från informationsflöden mellan olika avdelningar, är det också väsentligt att göra informationen tillgänglig för hela teamet på ett digitalt, begripligt och kontinuerligt sätt.

Christian Lindholm, VP Sales, Financial Management, Adaptive Planning and Analytics, EMEA Workday

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy