Sverige lägger in en högre växel inom digital transformation under 2023: Den tilltagande betydelsen av digitala identitetslösningar i Europa
Hem TEKNIK Sverige lägger in en högre växel inom digital transformation under 2023

Sverige lägger in en högre växel inom digital transformation under 2023

Publicerat av: Redaktionen

Under 2023 har över hälften av europeiska företagen tagit betydande steg mot digitalisering, enligt den senaste rapporten “Digitalisation in Europe 2022–2023” från europeiska investeringsbanken, med fokus på att förbättra sin digitala närvaro.

Som en påfallande reaktion på covid-19-pandemin har 53 % av företagen i Europa utvidgat sina onlinetjänster och därmed minskat det tekniska gapet till USA.

Dessutom implementerade 69% av företagen inom EU avancerade digitala teknologier år 2022, jämfört med 71% i USA.

Rapporten belyser också skillnader i den digitala användningen inom EU, där endast 30 % av mikroföretagen prioriterar digitalisering jämfört med 62 % av de större företagen, vilket understryker behovet av inkluderande digitala strategier som omfattar företag av alla storlekar.

Europeiska unionens engagemang för digital transformation är tydligt genom dess anslag på över 165 miljarder euro, för att nå de uppsatta målen för “Digital Decade”. Denna investering, särskilt genom Recovery and Resilience Facility (RRF), är ett bevis på EU:s engagemang för att stödja digitaliseringen inom både den offentliga sektorn och för företag. Olika nivåer av digital transformation och fördelning av finansiering observeras bland EU:s medlemsländer, där vissa länder fått en betydande tilldelning av budgeten från “Digital Decade”.

Digitaliseringslandskapet i Sverige präglas av flera faktorer och dessa ger en inblick i landets engagemang för global digital konkurrenskraft. Enligt Tillväxtverket har digitaliseringen av administrationen tagit ett stort kliv framåt, här använder 9 av 10 företag digitala verktyg. Digitaliseringens omfattning varierar dock mellan olika verksamheter, särskilt inom områden som affärsutveckling. Regionala skillnader påverkar digitaliseringen ytterligare, där landsbygdsområden uppvisar lägre digitaliseringsgrad jämfört med storstadskommuner.

IMD World Competitiveness Centers rapport visar att Sveriges globala digitala konkurrenskraft fallit till 11:e plats, och menar att nedgången beror på utmaningar med att omvandla kunskap till praktiska tillämpningar och svårigheten med att attrahera digitala talanger. I rapporten förespråkas strategiskt samarbete, investeringar i digital infrastruktur och kompetensutveckling.

I den pågående digitala utvecklingen spelar digitala identitetslösningar en central roll för digitaliseringen. Dessa lösningar inkluderar bland annat verifiering av elektroniska ID-handlingar, utfärdande av identitetsbevis eller autentisering baserad på biometri samt tillgång till identitetsdatakällor och elektroniska signaturer. Digitala identitetstekniker effektiviserar inte bara affärsprocesser utan stärker också säkerheten, vilket leder till betydande tids- och kostnadsbesparingar.

Sverige lägger in en högre växel inom digital transformation under 2023: Den tilltagande betydelsen av digitala identitetslösningar i EuropaEtt mycket enkelt och tydligt exempel på hur digitala identitetslösningar är avgörande när företag av alla storlekar och i alla branscher ska digitalisera sina processer är elektroniska signaturer. Signicat, den paneuropeiska ledaren inom digital identitet, lanserade nyligen en studie beställd av Forrester Consulting som fokuserade på Signicats Total Economic Impact (TEI). Där kunde man se att företag minskade kostnader och effektiviserade processer genom att implementera digitala signaturer, vilket ledde till att man undvek att trycka mer än 1,1 miljoner sidor under det första året efter implementeringen av dessa lösningar.

Studien visade också att lösningar som använder digitala identiteter kan förbättra ett företags operativa effektivitet genom användning av automatiserade processer för identitetsverifiering, vilket resulterade i att 40 000 timmar per år sparades på identitetsverifiering.

Dessa fynd understryker inte bara en växande möjlighet för företag inom den digitala identitetssektorn, men också för den privata och offentliga sektorn: när europeiska företag fortsätter att välkomna digital transformation förväntas efterfrågan på robusta digitala identitetslösningar öka, vilket leder till innovation och tillväxt.

Även om företag och myndigheter i Europa är på rätt väg mot digitalisering återstår det fortfarande mycket arbete kvar att göra, särskilt med lanseringen av de efterlängtade EU-plånböckerna. En nyckelfaktor i Europa, som återigen kommer att testa både offentliga förvaltningar och privata företags förmåga att erbjuda 100 % digital åtkomst till sina tjänster, är denna gång genom en enda åtkomstpunkt: deras nationella digitala identifiering.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy