Svenska börs-vd:ar läser oftare än genomsnittet och anser att bildning är viktigt

En ny undersökning indikerar att börs-vd:ar läser betydligt oftare än genomsnittet av befolkningen och värderar bildning högt.

Svenska börs-vd:ar läser oftare än genomsnittet och anser att bildning är viktigt 1
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Juliana Wiklund.

Tre av fyra anser också att det är viktigt att en person som ska rekryteras är bildad. Undersökningen har gjorts av Novus på uppdrag av Bokmässan, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm.

Bokmässan i Göteborg är Nordens största kulturevenemang som varje år lockar över 85 000 besökare, 1 000 ackrediterade journalister och 3 000 medverkande författare, forskare, opinionsbildare och kulturpersonligheter. I år arrangeras den 35:e mässan, den 26 – 29 september i Göteborg. Undersökningen om börs-vd:ars läsvanor är en del i Bokmässans långsiktiga engagemang i att främja läsning och bildning.

– Vi har länge hört talas om det obildade svenska näringslivet, om att man i Paris drar lott för att slippa sitta bredvid svenska företagsledare vid middagar då de bara kan prata om golf och affärer. Denna tes har aldrig blivit prövad förrän nu. Det är förstås glädjande att vi, tvärtom vad tesen har sagt, verkar ha svenska företagsledare som både läser böcker och värderar bildning högt, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan.

Jämfört med andra läsvanestudier visar undersökningen att näringslivets toppar läser oftare än både genomsnittet och andra högutbildade personer.

Studerar man resultaten närmare kan man dock notera att gruppen läser kortare stunder än andra. Även om det, precis som i andra självskattningsundersökningar, kan vara motiverat att ifrågasätta om läsvanorna stämmer med verkligheten, pekar resultaten på att läsning och bildning anses vara viktigt i näringslivet.

– Resultaten är glädjande. De senaste åren har vi på Handelshögskolan i Stockholm märkt ett stort intresse hos studenterna för våra konst- och litteratursatsningar. Skönlitteratur ger en fördjupad inblick i andra människors livsvillkor, något som är blir särskilt viktigt för personer med mycket makt och inflytande över andra människor, säger Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och ansvarig för den skönlitterära satsningen SSE Literary Agenda.

Den positiva inställningen till läsning återspeglas också i hur denna grupp läser för sina barn. Av de som har barn eller har haft barn boende hos sig läser eller läste 62 procent för dem varje dag och 87 procent läser minst en gång i veckan för dem.

– Att börs-vd:ar tillskriver bildning och läsande stor vikt är en tydlig signal till utbildningssystemet. Vi behöver förbereda vår unga på ett yrkesliv där empati, självreflektion och kulturell känslighet är centrala inslag. Litteratur och läsande är vägar till andra världar, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm.