Samsung C&T och ABB ingår avtal om att utvidga kapaciteten för smarta byggnader
Hem FASTIGHETER Samsung C&T och ABB ingår samarbete om att utvidga kapaciteten för smarta byggnader

Samsung C&T och ABB ingår samarbete om att utvidga kapaciteten för smarta byggnader

Publicerat av: Redaktionen
  • Samsung C&T:s fastighetsförvaltningssystem ska integreras med ABB:s hemautomation för att utvidga smart uppkoppling från hela fastigheter ned till enskilda enheter

  •  Det nya samarbetet kommer att göra det möjligt för boende i flerbostadshus att dra nytta av ett gemensamt användargränssnitt för alla smarta hemtekniker från Samsung C&T och ABB

  • Partnerskapet kommer att utforska gemensamma innovationsmöjligheter för förvaltare av både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, i synnerhet vad gäller automation, energihantering och servicesystem

För att förbättra levnadsförhållandena och energieffektiviteten i stora bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och flerbostadshus ingår ABB Smart Buildings och Samsung Construction & Trade (C&T) Corporation idag ett nytt globalt avtal för att tillsammans leverera integrerad, holistisk byggnadsautomatisering, tillförlitlig energidistribution och energihanteringslösningar. Detta följer efter ett separat globalt avtal som undertecknats tillsammans med Samsung Electronics i april 2022 om att driva fram en holistisk smart teknik för bostadsfastigheter genom integrering av ABB-free@home och Samsung SmartThings.

Samsung C&T och ABB ingår avtal om att utvidga kapaciteten för smarta byggnaderAvtalet signalerar en intention att integrera holistiska bygglösningar som Samsung C&T:s smarta hemplattform Homeniq, ABB-free@home och ABB i-bus KNX i ett enda fastighetshanteringsverktyg, vilket kan bredda potentiella tjänster för hem och byggnader avsevärt. Genom att kunna välja mellan appen Samsung Homeniq, appen ABB free@home och ABB:s väggpaneler kan boende styra alla smarta hemenheter från Samsung och ABB från ett gemensamt användargränssnitt.

Samarbetet är avsett att möta den ökande kundefterfrågan på integrerade, lättanvända och flexibla produkter och lösningar och utgör ytterligare en milstolpe för att möjliggöra bättre energihantering, sänka energikostnaderna och få en förbättrad livskvalitet.

Den nya möjligheten att hantera och övervaka alla energinätsystem i fastigheterna förväntas också sänka anslutningsavgifterna genom att minska effekttopparna och påskynda avkastningen på investerat kapital från solcellsutrustningar (PV).

Lucy Han, chef för Global Product Group Building and Home Automation Solutions på ABB Electrifications division Smart Buildings välkomnar det nya partnerskapet och säger: ”Det nya spännande avtalet med Samsung C&T innebär ytterligare ett steg framåt för att utvidga portföljen med sömlös och omfattande teknik och tjänster för smarta byggnader och speglar vår fortlöpande satsning att samarbeta med partners för att möta de globala energieffektivitetsutmaningarna.

”Vårt engagemang i öppna tekniker och kompatibilitet mellan industristandarder är fortlöpande och i och med dagens tillkännagivande utvidgas vår portfölj för kommersiella fastigheter och större bostadsprojekt till fastighetshanteringsnivå.”

Hyejung Helen Cho, chef för Life Solution Department på Samsung C&T tillägger: ”Byggföretag, fastighetsutvecklare och operatörer kommer också att gynnas av det kombinerade, totalerbjudandet med Samsung C&T:s enheter och ABB:s styrenheter för smarta hem. Omfattningen av Samsung C&T-plattformen visar på vilka möjligheter som utvecklare har att vidare uppgradera nivån på tekniken över tid.”

Byggnader står för 40 procent1 av energiförbrukningen och för 30 procent2 av de globala utsläppen av växthusgaser men de tekniker som snabbt utvecklas utlovar att avsevärt minska dessa nivåer. Det nya avtalet med Samsung C&T kommer att leda till ytterligare kombinerade innovationsinitiativ där samarbetet om en nyligen förbättrad fastighetshanteringsplattform står i fokus. Efter en initial koncepttestning som genomfördes tidigare i år i Korea håller man på att identifiera ytterligare gemensamma pilotprojekt i Europa, Asien och Mellanöstern.

 

Relaterade Artiklar