Säkerhetsansvariga osäkra om den praktiska nyttan med AI
Hem TEKNIKAI Säkerhetsansvariga osäkra om den praktiska nyttan med AI

Säkerhetsansvariga osäkra om den praktiska nyttan med AI

Publicerat av: Redaktionen

Ny undersökning från Arctic Wolf visar att säkerhetsansvariga ser AI som överlägset för att upptäcka hot, samtidigt som de inte tror att AI-baserade verktyg för IT-säkerhet kan ersätta mänskliga specialister.

Arctic Wolf, ledande inom molnbaserade tjänster för operativ IT-säkerhet, presenterar resultaten från en undersökning om artificiell intelligens (AI) som genomförts av CyberRisk Alliance.

Undersökningen visar hur säkerhetsansvariga chefer ser på att använda AI i dag och vilken roll de tror att AI kommer att få för framtidens IT-säkerhet.

Några resultat från undersökningen:

AI inom IT-säkerhet är fortfarande i sin linda

  • Knappt en fjärdedel (22%) av organisationerna lägger merparten av sin budget för IT-säkerhet på AI-baserade lösningar.
  • Nästan två tredjedelar (64%) kommer troligen att skaffa nya lösningar med AI-teknologi för att förbättra sin säkerhet under det närmaste året.

AI mest lovande för automatisering och upptäckt av hot

  • 61% av de tillfrågade tror att AI kommer att överträffa människan när det gäller att identifiera hot.
  • Nära hälften (46%) av de tillfrågade anser att automatisering av rutinuppgifter som larmhantering är den främsta fördelen med att använda AI inom IT-säkerhet.

Säkerhetsansvariga ser människor som nyckeln till att dra nytta av AI

  • Nästan 40% av de tillfrågade uppger att deras organisation saknar rätt teknisk kompetens och personal för att hantera AI-lösningar.
  • En knapp majoritet av de tillfrågade (52%) tror att säkerhetsinsatser som möjliggörs av AI-verktyg kommer att vara mer kostnadseffektiva än om de utförs manuellt.

Säkerhetschefer skeptiska till stora språkmodeller (LLM)

  • Bara 13 % av de tillfrågade ser att utnyttjande av stora språkmodeller för att lägga till sammanhang till befintlig data som en primär fördel med att få in AI i säkerhetsverktygen.
  • Majoriteten av de tillfrågade cheferna tror att mänskliga analytiker överträffar stora språkmodeller och andra AI-tekniker när det gäller att förklara sammanhang i hotbilden.

Säkerhetsansvariga osäkra om den praktiska nyttan med AI– Vår undersökning visar tydligt att artificiell intelligens får en viktig roll för att förbättra både beredskapen och åtgärderna mot cyberhot, men vi måste också inse att tekniken inte ensam räcker för att skydda företag, givet dagens hotbild. När hotaktörerna blir mer avancerade och själva utnyttjar AI-verktyg kommer människor att ha en viktig roll för att undersöka nya attacker. Expertkunskapen behövs dessutom för att träna modellerna för AI och maskininlärning som kommer att finnas inbyggda i nästa generations cybersäkerhetslösningar, säger Dan Schiappa, produktchef på Arctic Wolf.

– För organisationer av alla storlekar finns det mycket att vinna på att integrera AI i det löpande säkerhetsarbetet. Men till skillnad från andra branscher där arbetskraften riskerar att trängas undan eller till och med ersättas av automation och AI, kommer säkerhetsspecialisterna snarare att få se sina roller bli mer centrala och betydelsefulla tack vare AI, säger Daniel Thomas, researcher vid CyberRisk Alliance.

 

Relaterade Artiklar