Qlik förvärvar Kyndi – förstärker insikter inom ostrukturerad data med AI
Hem FÖRVÄRV Qlik förvärvar Kyndi – förstärker insikter inom ostrukturerad data med AI

Qlik förvärvar Kyndi – förstärker insikter inom ostrukturerad data med AI

Publicerat av: Redaktionen
  • Förvärvet stärker Qliks förmåga att hjälpa kunder med insikter från både strukturerad och ostrukturerad data

  • Förvärvet adresserar den snabbt växande volymen av ostrukturerad data, som till exempel databaser och tabeller

Dataanalysföretaget Qlik meddelar idag förvärvet av viktig immateriell egendom (patent och teknik) från Kyndi, en innovatör inom naturlig språkbehandling (NLP), sökning och generativ AI.

 Förvärvet adresserar direkt den snabbt växande volymen av ostrukturerad data, som till exempel databaser och tabeller, i världen. Runt 80 procent av data hos många företag är ostrukturerad. Qliks integration av Kyndis teknik i sina molnlösningar berikar beslutsinformationen genom att ge mer omfattande svar med förbättrat sammanhang och relevans. Denna utveckling stärker hanteringen och bevarandet av företagsdata, vilket främjar förtroende och konsekvens mellan organisationer samtidigt som strikta styrnings- och säkerhetsstandarder upprätthålls.

Förvärvet kommer att stödja en transformativ strategi för hur organisationer tolkar och bearbetar ostrukturerad data. Kyndis vd och ledande AI-experter kommer att ansluta sig till Qlik som en del av förvärvet. Detta innebär ett betydande framsteg i Qliks vision att leverera exakta, kontextuellt rika svar på komplexa affärsfrågor. Förvärvet utnyttjar kombinationen av Qlik Clouds position inom strukturerad data med Kyndis teknik för ostrukturerad data, vilket stärker Qliks position som en transformativ marknadsledare inom hur organisationer använder data.

Qlik förvärvar Kyndi – förstärker insikter inom ostrukturerad data med AI

James Fisher

Genom att anamma Kyndis expertis och egenutvecklade teknik tar Qlik ett steg framåt för att frigöra värdefulla insikter från kundernas ständigt växande reservoarer av ostrukturerade data, och integrera dessa insikter sömlöst med strukturerad dataanalys.

Detta är inte bara en fortsättning på Qliks omfattande erfarenhet inom AI, utan understryker också företagets åtagande att tillhandahålla omfattande, företagsövergripande lösningar som tillgodoser det kritiska behovet av djupgående analyser av alla former av data.

Att tackla utmaningarna i befintliga svarsplattformar möjliggör Kyndis expertis för Qlik att erbjuda innovativa lösningar för hantering och kurering av svar. Det öppnar upp nya användningsområden för beslutsfattande från ett brett spektrum av datakällor. Det ger användarna omfattande och kvalitetssäkrade insikter och sätter en ny standard inom dataanalyslandskapet.

  • Förvärvet av Kyndis tillgångar utgör ett viktigt steg i Qliks AI-vision och stöder vår förmåga att leverera rika, pålitliga svar från komplexa affärsfrågor. Det stärker vårt etablerade ledarskap inom AI och säkerställer att Kyndis innovativa ostrukturerade databehandling i kombination med vår kraftfulla strukturerade analys kommer att låsa upp rikare och mer handlingsbara insikter för våra kunder, säger James Fisher, Qliks chefsstrateg.
  • Jag är mycket glad över att ansluta mig till Qlik-teamet. Qlik är perfekt positionerat för att leverera på löftet om generativ AI. Vi har en unik möjlighet att förbättra hur AI-drivna insikter skapar värde för kunderna. Att introducera våra innovationer i Qliks teknik kommer att möjliggöra sammanslagning av strukturerad och ostrukturerad data, vilket ger användarna djupare insikter och mer välgrundade beslut i ett brett spektrum av affärsscenarier, säger Ryan Welsh, grundare och vd för Kyndi.
  • Utvecklingen av Qliks AI-portfölj visar den anmärkningsvärda potentialen för pågående samarbete. Qliks engagemang för att driva innovation inom AI ligger i linje med UPS åtagande att utnyttja den senaste tekniken för affärstransformation. Framtiden ser lovande ut, säger Nathan Hoover, Innovations Supervisor på UPS.

Detta förvärv adresserar direkt den snabbt växande volymen av ostrukturerad data i världen. Qliks införlivande av Kyndis teknik i sina molnlösningar berikar beslutsinformationen genom att ge mer omfattande svar med förbättrat sammanhang och relevans. Denna utveckling stärker hanteringen och bevarandet av företagsdata, vilket främjar förtroende och konsekvens mellan organisationer samtidigt som strikta styrnings- och säkerhetsstandarder upprätthålls.

  • Qliks förvärv av Kyndis tillgångar är ett viktigt steg som stärker deras redan etablerade AI-meriter och vision inom området för beslutsintelligens. Qlik har insett vikten av att möjliggöra kombinerad analys av strukturerad och ostrukturerad data och har positionerat sig i framkanten av innovativ analys. Genom att förutse den kraftiga ökningen av ostrukturerad dataanalys kommer Qliks kunder att kunna få bättre insikter som förbättrar beslutsfattandet inom olika branscher, kommenterar Mike Leone, Principal Analyst på Enterprise Strategy Group

 

Relaterade Artiklar