Osminkat fondbetyg för hedgefonder!

Fondly är Sveriges främsta analyshus med en kvantitativ och framåtblickande fondanalys.

Osminkat fondbetyg för hedgefonder! 1
Resultat i november

Fondly analyserar, granskar och kvalitetssäkrar samtliga fonder på den svenska fondmarknaden som finns tillgängliga för svenska småsparare. Vårt mål är att hjälpa svenska sparkonsumenter att spara på ett mer ekonomiskt hållbart sätt och för att belysa fondutbudet utifrån ett kvantitativt och matematiskt perspektiv.

Fondly´s betygsystem är baserat på ett femtiotal parametrar och är byggt för att säkerställa ett robust och solitt resultat. Fondly beräknar, estimerar, prognostiserar samtliga svenska fonder och utför flera miljoner beräkningar dagligen för att på bästa sätt leverera statistiskt säkerställda estimat. Fondly`s fondbetyg är unikt i sitt slag eftersom betyget är framåtblickande och betyget har en hög träffsäkerhet avseende prognos och estimat.

Tre svenska hedgefonder påvisar en mycket sannolikhet för att generera en positiv avkastning framgent över en rullande 12 månaders period. Estimaten är statistiskt säkerställda och har en signifikansgrad på över 95%.