Lenovo redovisar tillväxt inom PC-verksamheten under det tredje finansiella kvartalet

Lenovo redovisar idag det finansiella resultatet för företagets tredje räkenskapskvartal som avslutades 31 december 2016. Intäkterna uppgick till 12,2 miljarder USD.

Lenovo redovisar tillväxt inom PC-verksamheten under det tredje finansiella kvartalet 1
William van Kerkvoorde, Sverigechef på Lenovo

Under det tredje räkenskapskvartalet, uppgick försäljningen inom företagets verksamhetsområden PC och smarta enheter till 8,6 miljarder USD, vilket innebär en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år och en ökning på 10,2 procent jämfört med det föregående kvartalet.

– PC-marknaden i Sverige återhämtar sig långsamt och det har vi dragit nytta av. Vi har upprätthållit vår andraplats på marknaden och växer tre gånger snabbare än marknaden, från en marknadsandel på 19,3 procent till 22,4 procent. Trots att marknaden för surfplattor fortsätter att vara mycket utmanande så lyckades Lenovo öka försäljningen med mer än 24 procent, på en marknad som minskar i samma takt. Vår uthållighet lönar sig och vi kommer att fortsätta behålla fokus och följa vår utsatta strategi, säger William van Kerkvoorde, Sverigechef på Lenovo.