Ny chef för Strategisk kommunikation på Skandia

Anna Grönlund Krantz, som närmast kommer från rollen som marknads- och kommunikationsdirektör på Praktikertjänst, tillträder som chef för Strategisk kommunikation på Skandia den 6 mars.

Anna Grönlund Krantz, Skandia

Anna kommer att rapportera till koncernchef Frans Lindelöw och ingå i koncernledningen.

Anna Grönlund Krantz har en gedigen bakgrund inom såväl kommunikation som politik och opinion. Bland annat har hon varit gruppledare för Folkpartiets riksdagsgrupp och vice ordförande i riksdagens Skatteutskott. I drygt nio års tid arbetade Anna med strategisk kommunikation på JKL, där hon även var VD för JKL i Sverige och partner.

– Skandia har en unik position på den svenska livbolagsmarknaden inte minst genom sitt långsiktiga samhällsengagemang där bolaget både historiskt och idag visar att det verkligen går att skapa kundnytta genom att förebygga och förutse. Jag ser fram emot att bidra till att stärka Skandias affär genom att fortsätta på den inslagna vägen med långsiktighet och transparens.

Frans Lindelöw, kommenterar:

– Anna har en bakgrund och erfarenhet av public affairs som jag ser att Skandia behöver i vår utveckling framåt. Detta i kombination med hennes gedigna erfarenhet av kommunikationsfrågor gör att jag är glad för att hon vill vara med och stärka Skandias varumärke och position på marknaden.

Nuvarande kommunikationschef och tf chef för Strategisk kommunikation Annie Sebelius lämnar Skandia i slutet av mars